Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!

Ιωάννινα- Κακαβιά: Το έργο υλοποιείται!   Η αναγκαιότητα της κατασκευής του οδικού άξονα Ιωαννίνων – Κακαβιάς αποτελούσε εδώ και χρόνια διακαή πόθο του πληθυσμού της Ηπείρου. Τα οφέλη του συγκεκριμένου έργου τονίζονται διαρκώς και αφορούν όχι μόνο την τοπική...

Ιωάννινα – Κακαβιά: Η αναγκαιότητα του δρόμου σε αριθμούς

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, προχώρησαν στη στατιστική ανάλυση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την κίνηση των οχημάτων στον διασυνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιπλέον...

The contribution of somatosensory stimuli to the assessment of sensory disturbances and to the overall prognosis of children with autism spectrum disorders

Η συμβολή των σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού Συνεργασία Η DatAnalysis συμμετείχε στο συνέδριο «45ο Συμπόσιο» της «Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου...

Clinical Course and Outcome of Idiopathic Childhood Epilepsy: Determinants of Early and Long-Τerm Prognosis

«Κλινική πορεία και έκβαση της ιδιοπαθούς παιδικής επιληψίας: Καθοριστικοί παράγοντες της πρόωρης και μακροπρόθεσμης πρόγνωσης» Συνεργασία  Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική | Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Έρευνα σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης σε Ξενοδοχειακές μονάδες και στην ποιότητα του φαγητού

Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με τα ΙΕΚ δέλτα και την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με το θέμα της πληρότητας που υπάρχει την περίοδο των Χριστουγέννων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσον αφορά τις Ξενοδοχειακές μονάδες και τον χώρο...

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΓΑΦΙΩΝ ΧΟΙΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ OPTISCAN-TP

Συνεργασία Η Datanalysis συνεργάστηκε με τον κύριο Τσακανίκα Γεώργιο, Κτηνίατρο της Q&D A.E Ιωαννίνων και με την κυρία Σχοινά Βίκυ, Κτηνίατρο της Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιώντας μία μελέτη για την εξεύρευση μεθόδων...

Evaluation of EUROSCORE as predictor of outcome in Greek patients undergoing cardiac surgery – A single center prospective observational study

«Σύγκριση δυο προεγχειρητικών συστημάτων αξιολόγησης  Euroscore και  Care σε  Έλληνες καρδιοχειρουργικούς ασθενείς» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Κλινική Αναισθησιολογίας  και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας» του Πανεπιστημιακού Γενικού...

PATIENTS’ DESIRE FOR INFORMATION ABOUT ANAESTHESIA

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν.Ι. παρουσίασαν «Την επιθυμία των ασθενών για ενημέρωση σχετικά με την...

Prediction of a 30 day period mortality and length of hospital stay following open heart surgery: comparison between Logistic Euro SCORE and CARE score in a single centre in Northwestern Greece

“Πρόβλεψη της θνησιμότητας 30 ημερών και της διάρκειας νοσηλείας μετά από χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς: σύγκριση μεταξύ Logistic Euro SCORE και CARE score σε ένα μόνο κέντρο στη βορειοδυτική Ελλάδα” Συνεργασία Η DataAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα...

Gender Differences in Military Thinking among Active Duty Personnel

Διαφορές φύλου στη στρατιωτική σκέψη μεταξύ του ενεργού προσωπικού Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχιατρικής του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» στην Κηφισιά της Αθήνας και το «Wolfson Institute of Preventive Medicine» της Ιατρικής Σχολής...

The use of cerebral oximetry in cardiac surgery: is there a relationship between desaturation and neurocognitive disorders?

Η χρήση της εγκεφαλικής οξυμετρίας στην καρδιοχειρουργική: υπάρχει σχέση μεταξύ αποκορεσμού και νευρογνωσιακών διαταραχών; Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την «Καρδιοχειρουργική Κλινική», την «Κλινική Αναισθησιολογίας» και την «Μονάδα Εντατικής...

CLINICAL COURSE AND PROGNOSTIC FACTORS IN IDIOPATHIC EPILEPTIC SYNDROME IN CHILDHOOD

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Α’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Κλινική Πορεία και προγνωστικοί παράγοντες σε ιδιοπαθή...

PARENT’S SATISFACTION DEGREE OF PEOPLE WITH ASD

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ «Ηλίανθος» πραγματοποίησαν μία μελέτη με τίτλο «Βαθμός...

COVID-19 Lockdown and its Impact on Mental Health in Various Population Groups in Greece: A Cross-Sectional Study

«Lockdown την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία διάφορων ομάδων πληθυσμού στην Ελλάδα: μία διατομεακή μελέτη» Συνεργασία Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του...

The Influences of Market Orientation and Internationalization on Brand Innovation and Brand Equity in Greek Food and Beverage Companies

«Οι Επιρροές του Προσανατολισμού και της Διεθνοποίησης στην Αγορά στην Καινοτομία της Επωνυμίας και την Επωνυμία των Εμπορικών Σημάτων στις Ελληνικές Εταιρείες Τροφίμων και Ποτών» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων...

Premonitory urges and their link with tic severity in children and adolescents with tic disorders

«Προκαταρκτικές παρορμήσεις και η σύνδεσή τους με σοβαρότητα των διαταραχών Τικ σε παιδιά και εφήβους διαταραχές τικ» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα A’ Παιδιατρικής του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη και το Κέντρο του Παιδιού και Εφήβου...

Compensation Models for Seasonal Employees in Tourism and Catering Enterprises in Greece

«Μοντέλα Αμοιβής Εργαζομένων Εποχικής Απασχόλησης σε Επιχειρήσεις Τουρισμού και Εστίασης στην Ελλάδα» Συνεργασία Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου...