Πληθυσμιακό Κενό

Πληθυσμιακό Κενό Population Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών....

Μεθοδολογικό κενό

Μεθοδολογικό κενό Methodological Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών...

Knowledge Gap

Κενό Γνώσης Knowledge Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το κενό...

Empirical Gap

Εμπειρικό Κενό Empirical Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το...

EVIDENCE GAP

ΚΕΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EVIDENCE GAP Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM [PROFESSIONAL BURNOUT SHIROM]  Εισαγωγή Οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, κάνουν έρευνες συνεχώς για την επαγγελματική εξουθένωση(professional burnout). Το συγκεκριμένο σύνδρομο αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Freudenberger, το 1974, ο...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ [FROM AUTHOR TO PUBLICATION]     Η συγγραφή ενός ερευνητικού άρθρου (research article) δεν είναι απλή υπόθεση και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες ή ακόμη και μέσα σε λίγες ημέρες. Το γράψιμο είναι μια...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ [RESEARCH PROPOSAL]   Εισαγωγή Μια καθαρή, καλά μελετημένη πρόταση αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για την ίδια την έρευνα και ως εκ τούτου γίνεται το πιο σημαντικό βήμα στη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Ο στόχος της προετοιμασίας μιας ερευνητικής...

Επαγγελματική Εξουθένωση

Επαγγελματική Εξουθένωση Occupational burnout   Εισαγωγή Οι Edelwich και Brodsky το έτος 1980 όρισαν την επαγγελματική εξουθένωση, ως μία διαδικασία σταδιακής αποκάλυψης της ρεαλιστικής διάστασης του επαγγέλματος, την οποία ακολουθεί ο εργαζόμενος, αρχής γενομένης της...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ CHERNISS ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ CHERNISS ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ [OCCUPATIONAL BURNOUT CHERNISS INTERACTIVE MODEL]   Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένας τομέας άξιος προβληματισμού, διότι υπάρχει έμφαση στις αρνητικές συνέπειες, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο....

Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας

Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας [Snowball Sampling] Περιγραφή Ορισμός Η Δειγματοληψία Χιονοστιβάδας  (Snowball Sampling) είναι μία μορφή Δειγματοληψίας χωρίς πιθανότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γενικευτεί πέρα από το δείγμα (sample) και αναφέρεται σε μία...

Κενά Βιβλιογραφίας

Κενά Βιβλιογραφίας [Gaps in the literature]   Εισαγωγή Τα Κενά Βιβλιογραφίας [Gaps in the literature] είναι ελλιπή τμήματα ή ανεπαρκείς πληροφορίες στην ερευνητική βιβλιογραφία. Ειδικότερα, πρόκειται για ανεξερεύνητους τομείς, που έχουν περιθώρια για περαιτέρω...

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ [JOB SATISFACTION]       Η ικανοποίηση από την εργασία μελετάται εδώ και πολλά χρόνια στη βιομηχανική και οργανωτική ψυχολογία, και έχει αποτελέσει ένα από τα πιο ευρέως ερευνημένα θέματα. Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις που μελέτησαν: Αιτίες...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ [EPISTEMOLOGY]     «Η θεωρία της γνώσης που ενσωματώνεται στη θεωρητική προοπτική και συνεπώς στη μεθοδολογία.»   Σκοπός Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να σκιαγραφήσει τους δεσμούς μεταξύ οντολογίας, επιστημολογίας και ερευνητικής...

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (DEONTOLOGY RESEARCH)     ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δεοντολογία της έρευνας είναι μια σειρά αρχών που βοηθούν την ερευνητική κοινότητα να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι πιο σημαντικοί κατά τη διαπραγμάτευση αντικρουόμενων αξιών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

MARKETING INTELLIGENCE ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ   Εισαγωγή  Ο όρος μάρκετινγκ νοημοσύνης (marketing intelligence), δεν είναι σίγουρα ένας νέος όρος, παρόλα αυτά είναι σήμερα αρκετά διαδεδομένος τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. Γίνεται πλέον αντιληπτό πως το...

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

HEALTHCARE DATA ANALYST  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ     Εισαγωγή Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ευρύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως. Χάρη στους Healthcare Data Analysts, βελτιώνεται η λειτουργία των νοσοκομείων και των...

ΣΥΣΤΗΜΑ HARVARD

HARVARD STYLE ΣΥΣΤΗΜΑ HARVARD   Το Harvard Style (Σύστημα Harvard) αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών, το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή να αναγνωρίσει τις πηγές που χρησιμοποίησε για την συγγραφή του ακαδημαϊκού έργου, να...

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [FINANCE DATA ANALYSIS]   Η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis) ως Οδηγός των Οικονομικών Τα οικονομικά όπως και κάθε επιστήμη αλλάζει και εξελίσσεται, καθώς καινούργια εργαλεία εξοπλίζουν τους οικονομολόγους. Η Ανάλυση Δεδομένων...

Στατιστικά Πακέτα

Στατιστικά Πακέτα [Statistical Packages]   Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχής εξέλιξης της τεχνολογίας ο κλάδος της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis) εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις στην αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος που το...