Η ανάγκη για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. 

Ο τομέας του Business Intelligence, περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ο τομέας του business intelligence κατάφερε να δημιουργήσει διάφορες τεχνικές για την συλλογή και οπτικοποίηση των πληροφοριών, ώστε να υπάρχει καλύτερη και πιο σαφή εικόνα στο τι ζητάει ή καλύτερα απαιτεί η αγορά .

Οι καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και χρήματα, χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Business Intelligence, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η διαχείριση των δεδομένων.

Η ανάλυση δεδομένων μέσω των τεχνικών Business Intelligence, προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε μια εταιρία να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό εργασίας και να ενισχύσει την τεχνολογική της εξέλιξη.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Θα πρέπει να αναφερθεί πως ο τομέας του business intelligence δεν περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες αναλυτές (Business Analysts), αλλά επεκτείνεται, με τα επαγγέλματα να πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο.

Ορισμένα από τα επαγγέλματα αυτά είναι τα εξής:

  • Business Intelligence Analyst

  • Business Intelligence Developer

  • DataWarehouse Developer

  • Business Intelligence Project Manager

  • SQL Server Business Intelligence Developer

  • Business Intelligence Administrator

  • Business Intelligence Consultant

Εργαλεία και Τεχνικές που πρέπει να γνωρίζεις

Όπως είναι γνωστό, τα δεδομένα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εργασίες ενός BI Analyst, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η γνώση της SQL.

Είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για τη Διαχείριση δεδομένων που περιλαμβάνει την Εξόρυξη, τον Μετασχηματισμό και την Φόρτωση Δεδομένων (Data Extraction, Data Transformation, and Data Loading).

Τι προσφέρουμε

Επικοινωνήστε με τη DatAnalysis προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθείτε στο χώρο του Data Science.