Ανάλυση Δεδομένων

Η DatAnalysis ασχολείται με την στατιστική ανάλυση δεδομένων σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έρευνες που αφορούν την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Παρέχεται υποστήριξη σε επιστημονικές μελέτες, ερευνητικές εργασίες, εταιρείες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Στη DatAnalysis μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα της ερευνητικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό της έρευνας και τη δημιουργία του ερευνητικού πρωτοκόλλου, μέχρι την πιο απαιτητική δημοσίευση που θα κληθείτε να υποστηρίξετε.

Έχουμε συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας και με πλήθος ερευνητών, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση πλήθους διαπανεπιστημιακών μελετών. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η φύση του αντικειμένου ή η φυσική απόσταση ουδέποτε αποτέλεσαν εμπόδιο στο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων μας.

Περισσότερα

Συμβουλευτική Εταιρειών & Επιχειρήσεων

Η DatAnalysis αναλαμβάνει την υποστήριξη σε οποιαδήποτε στατιστική διαδικασία χρειαστεί η επιχείρησή σας. Ενδεικτικά, οι τομείς τους οποίους αναλαμβάνουμε αφορούν:

– Έρευνα & Σχεδιασμό / Πρωτόκολλα

– Μεθόδους δειγματοληψίας

– Ανάλυση Ισχύος / Μέγεθος δείγματος

– Στατιστική Ανάλυση Εταιρικών Δεδομένων

– Δομικά μοντέλα εξισώσεων (Structural Equation Modeling)

– Συμπεριφορική Ανάλυση – Πρόβλεψη, Παραγοντική ανάλυση

– Επιστημονικές προτάσεις (Grant Proposals) & Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων

– Αξιολόγηση του Review επιστημονικών δημοσιεύσεων

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η DatAnalysis αναλαμβάνει την ενημέρωση, το σχεδιασμό, τη σύνταξη της μελέτης, την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα (Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Προγράμματα αναπτυξιακού νόμου).

Πλατφόρμα Statistics

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα statistics (statistics.datanalysis.net) γίνεται απλή η παρακολούθηση του στατιστικού report που σας έχει δοθεί από την εταιρεία διευκολύνοντας την συγγραφή του πρωτοκόλλου της μελέτης και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Μπορούμε να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εφαρμοσμένης στατιστικής και βιοστατιστικής όπως ιατρική στατιστική, marketing plan, μέθοδοι στατιστικών αναλύσεων κλπ.

Μέσω της υπηρεσίας διδασκαλίας στατιστικής της DatAnalysis παρέχεται στατιστική υποστήριξη της διδακτορικής σας διατριβής ή της πτυχιακής – μεταπτυχιακής σας εργασίας. Μπορούμε να καλύψουμε και τις πιο απαιτητικές παρουσιάσεις κάνοντας τη στατιστική ανάλυση εφόδιο και όχι εμπόδιο στην μελέτη σας.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά