Σε συνεργασία με Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, κατακτήσαμε στο 45ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος το πρώτο βραβείο «Χρήστος Κάσιμος» με θέμα εργασίας: «Η συμβολή των σωματομετρικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού».