Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμβάλλαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο “Effects of two occlusive dressings on healing of full-thickness skin wounds in cats”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής.