Σε συνεργασία με το Τμημα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχαμε στην ολοκληρώση της μελέτης με τίτλο “Volume Quantification of 123 I-DaTSCAN Imaging for the Differentiation and Grading of Essential Tremor and Parkinsonism”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής, που παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής.