ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς έχουμε συμβάλλει στην ολοκλήρωση ερευνών, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη λίστα όλων των δημοσιεύσεων που έχουμε ολοκληρώσει. 

Συνεχίζοντας την συνεργασία μας με την Panoramic’s και συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό “i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία” που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα συμβάλλαμε πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς ώστε να διακριθεί η Πρόταση της Panoramic’s στην 5η θέση στον διαγωνισμό.

Σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διερευνήθηκε η σχέση των αισθητηριακών συμπτωμάτων με τα τικ της παιδικής ηλικίας. Για την εκτίμηση της σοβαρότητας των τικ χρησιμοποιείται η Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) ενώ για την εκτίμηση της σοβαρότητας της προειδοποιητικής αισθητηριακής  αύρας χρησιμοποιείται η Premonitory Urge for Tics Scale (PUTS). Στη μελέτη συμμετείχαν 81 παιδιά και έφηβοι με τικ και σύνδρομο Tourette  ηλικίας 3,5 έως 15,5 ετών.

Στη παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε λοιπόν, η ύπαρξη θετικής και στατιστικά σημαντικής συσχέτισης - με τη χρήση του ελέγχου Pearson (r=0.389,p<0.05)  :

ü  της ηλικίας των ατόμων με τικ με την κλίμακα YGTSS

ü  της ηλικίας με τη κλίμακα PUTS ,

ü  αλλά και της κλίμακας PUTS με την Total Yale Global Tic Severity Scale score.

Ακόμα, εμφανίζεται σημαντική αρνητική γραμμική συσχέτιση  μεταξύ των αγοριών και στο σκορ της κλίμακας YGTSS. (Παρόμοιες μελέτες έδειξαν ότι στην εφηβεία σημειώνεται μια τάση, το ολικό σκορ της κλίμακας YGTSS να είναι λιγότερο σοβαρό στα κορίτσια.)

Με βάση τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης η κλίμακα PUTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιόπιστη πρόβλεψη της κλίμακας YGTSS. Το εκτιμώμενο μοντέλο δίνεται από το παρακάτω τύπο: Yale=1.389*PUTS+4.836 .

 

Σελίδα 4 από 4