ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


Σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς έχουμε συμβάλλει στην ολοκλήρωση ερευνών, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη λίστα όλων των δημοσιεύσεων που έχουμε ολοκληρώσει. 

Σε συνεργασία με το Τμημα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχαμε στην ολοκληρώση της μελέτης με τίτλο “Volume Quantification of 123 I-DaTSCAN Imaging for the Differentiation and Grading of Essential Tremor and Parkinsonism”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής, που παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής.

Σε συνεργασία με το Τμημα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  συμβάλλαμε στην ολοκληρώση της μελέτης με τίτλο “Quantification of 3D SPECT stress / rest volume differences in Myocardium Perfusion Imaging”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής, που παρουσιάστηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμβάλλαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο “Effects of two occlusive dressings on healing of full-thickness skin wounds in cats”, παρέχοντας υπηρεσίες στατιστικής ανάλυση και συμβουλευτικής.

Σε συνεργασία με Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, κατακτήσαμε στο 45ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος το πρώτο βραβείο «Χρήστος Κάσιμος» με θέμα εργασίας: «Η συμβολή των σωματομετρικών προκλητών δυναμικών στην εκτίμηση των αισθητηριακών διαταραχών και στη συνολική πρόγνωση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού».

Σε συνεργασία με Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης , κατακτήσαμε στο 51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο το 1ο Βραβείο καλύτερης εργασίας και το αντίστοιχο έπαθλο Δοξιάδη με θέμα εργασίας: «Κλινική Πορεία και Προγνωστικοί παράγοντες σε ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα στην παιδική ηλικία».

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρακολούθηση της κλινικής πορείας και η αναγνώριση προγνωστικών παραγόντων σε παιδιά και εφήβους με ιδιοπαθή επιληπτικά σύνδρομα.