Συσχέτιση μη επεμβατικών ηλεκτροκαρδιογραφικών παραγόντων κινδύνου με τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: Διαπιστώσεις από τη μελέτη PRESERVE-EF

 

Συνεργασία

Η DatAnalysis συνεργάστηκε με το Τμήμα Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το Τμήμα Καρδιολογίας του Ιπποκράτειο Νοσοκομείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το Arsenos Heart & Biosignals Lab, με το Τμήμα Κρατικού Καρδιολογικού του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου, με το Τρίτο Τμήμα Καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Δεύτερο Τμήμα Καρδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός», και το Δεύτερο Τμήμα Καρδιολογίας του Αττικού Νοσοκομείου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anec.12946

 

Περιγραφή μελέτης

Οι ηλεκτροκαρδιογράφοι μη επεμβατικοί παράγοντες (NIRFs) είναι σημαντικοί για την διαπίστωση αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (SCD). Καθώς, μία κύρια αιτία θνησιμότητας είναι ο SCD, αφού μπορεί να σημειωθεί σε ασθενείς έπειτα από έμφραγμα του μυοκαρδίου (post-MI) με ήπια μειωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF). Ασθενείς με μειωμένο ή διατηρούμενο LVEF διατρέχουν κίνδυνο για SCD, αυτό συνεπάγεται με τη σημαντικότητα που παρουσίαση η εφαρμογή NIRFs σε αυτούς τους ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η έρευνα με τίτλο «Association of non-invasive electrocardiographic risk factors with left ventricular systolic function in post-myocardial infarction patients with mildly reduced or preserved ejection fraction: Insights from the PRESERVE-EF study».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anec.12946

 

Μέθοδος – δείγμα

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 575 ασθενείς χωρίς ισχαιμία μετά από MI, μετά από τουλάχιστον 40 ημέρας από το συμβάν 90 ημέρες μετά το χειρουργείο εάν υποβλήθηκαν σε στεφανιαία παράκαμψη, με LVEF ≥ 40%. Για την καλύτερη ανάλυση τους. Αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα NIRF: πρόωρα κοιλιακά συμπλέγματα, μη παρατεταμένη κοιλιακή ταχυκαρδία (NSVT), όψιμα δυναμικά (LPs), παρατεταμένο QTc, αυξημένες εναλλαγές κυμάτων Τ, μειωμένη μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού και μη φυσιολογική ικανότητα επιβράδυνσης με μη φυσιολογική αναταραχή.

 

Στατιστική Ανάλυση

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού SPSS (έκδοση 25.0, SPSS Inc.). Ο έλφχος διαφοράς ανάμεσα σε κατηγορικές μεταβλητές έγινε με χρήση του ελέγχου χ2 με επίπεδο σημαντικότητας στο 0.05. Ο έλεγχος κανονικότητας βρέθηκε με το τεστ  Kolmogorov-Smirnov. Και η σύγκριση των συνεχών έγινε με χρήση Student’s t-test ή μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U-test.

 

Αποτελέσματα

Σε ασθενείς μετά το MI, η παρουσία LPs, PVCs και NSVT είναι πιο διαδεδομένη σε ασθενείς με ήπια μειωμένη LVEF σε σύγκριση με αυτούς με διατηρημένο LVEF. Ωστόσο, μόνο τα LPs και το NSVT σχετίζονται ανεξάρτητα με το μειωμένο LVEF ενώ είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες του ήπια μειωμένου LVEF έναντι του διατηρημένου LVEF. Συγκεκριμένα NIRF θα πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και τακτικά κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ασθενών μετά MI. Μπορεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή για εκείνους που εμφανίζουν σταδιακή μείωση του LVEF με την πάροδο του χρόνου που βρίσκεται στο εύρος του διατηρημένου ή ήπια μειωμένου LVEF. Η σχολαστική έρευνα, ειδικά για αυτά τα NIRF.

 

Λέξεις κλειδιά: late potentials, left ventricular ejection fraction, non-invasive risk factors, non-sustained ventricular tachycardia, risk stratification