«Σαρκοπενική Δυσφαγία. Μια αφηγηματική ανασκόπηση»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπάιδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα, την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν μια μελέτη με τίτλο «Sarcopenic Dysphagia. A Narrative Review» η οποία δημοσιεύθηκε το 2018 από το Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls (http://www.jfsf.eu/) .

Περιγραφή έρευνας

Η Σαρκοπενία είναι μια ασθένεια η οποία προκαλεί προβλήματα που επηρεάζουν τους σκελετικούς μυς. Η σαρκοπενική δυσφαγία παρουσιάζεται ως η δυσκολία στην κατάποση εξαιτίας της γενικευμένης σαρκοπενίας των σκελετικών μυών και των μυών που βοηθούν στην κατάποση. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να γίνει μια αφηγηματική ανασκόπηση σχετικά με την σαρκοπενική δυσφαγία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7155347/

Μέθοδος

Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και συλλέχτηκαν άρθρα σχετικά με την παθοφυσιολογία της σαρκοπενικής δυσφαγίας, την κλινική εικόνα της σαρκοπενικής δυσφαγίας, την διάγνωση και την θεραπεία της σαρκοπενικής δυσφαγίας. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 49 άρθρα σχετικά με το θέμα.

Αποτελέσματα

Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε πως οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σαρκοπενική δυσφαγία είναι η ηλικία, το ιστορικό της κλινικής νόσου και η σωματική αδυναμία, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων καθημερινών δραστηριοτήτων. Επιπλέον για την αξιολόγηση της δραστηριότητας των ασθενών χρησιμοποιείται μια μέθοδος παρατήρησης, όπου οι ασθενείς προσπαθούν να περπατήσουν χωρίς βοήθεια.

Λέξεις-κλειδιά: Αποκατάσταση, Διατροφή, Σαρκοπενία, Σαρκοπενική δυσφαγία