Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων

[The field of business intelligence and data analysis]

Περιεχόμενο και σκοπός

Ο τομέας του Business Intelligence, ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει διάφορες τεχνικές για τη συλλογή και οπτικοποίηση  των πληροφοριών, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη και σαφέστερη εικόνα σχετικά με το τι «απαιτεί» η αγορά για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα, καθώς και προσφέροντάς τους μεγαλύτερη «επιβίωση» στον ανταγωνισμό της αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων, δεν περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες αναλυτές (Business Analysts), αλλά επεκτείνεται, με τα επαγγέλματα να πληθαίνουν όλο ένα και περισσότερο.

Ορισμένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι τα εξής:

  • Business Intelligence Analyst
  • Business Intelligence Developer
  • DataWarehouse Developer
  • Business Intelligence Project Manager
  • SQL Server Business Intelligence Developer
  • Business Intelligence Administrator
  • Business Intelligence Consultant

Εργαλεία και Τεχνικές που πρέπει να γνωρίζει

Τα δεδομένα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εργασίες ενός BI Analyst, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η γνώση της SQL.

Είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για τη Διαχείριση δεδομένων που περιλαμβάνει την Εξόρυξη, τον Μετασχηματισμό και την Φόρτωση Δεδομένων (Data Extraction, Data Transformation, and Data Loading).


Τι προσφέρουμε

Επικοινωνήστε με τη DatAnalysis προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθείτε στο χώρο του Data Science.