«Θεραπευτικές προσεγγίσεις στο Σύνδρομο Εγκλεισμού»

Συνεργασία

Η DatAnalysis σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και το Τμήμα Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα «Orthopedics and Traumatology» του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Queen Giovanna της Σόφια στη Βουλγαρία, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις του Locked-in Syndrome ή αλλιώς το Σύνδρομο Εγκλεισμού. Το άρθρο δημοσιεύτηκε από το «Folia Medica».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://foliamedica.bg/article/39425/

Περιγραφή μελέτης

Το Σύνδρομο Εγκλεισμού είναι μία αρκετά σπάνια νευροψυχολογική κατάσταση η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης ενός ασθενή ύστερα από μία σοβαρή ασθένεια. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται έπειτα από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Εμφανίζονται στον ασθενή αρκετά σοβαρές πνευμονικές επιπλοκές, όπως είναι η αναπνευστική μυϊκή δυσλειτουργία, πνευμονία εισρόφησης, λόγω δυσφαγία, ο διαταραγμένος βήχας ή η πνευμονική εμβολή, ως συνέπεια της έλλειψης κινητικότητας, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος αυτών να χάνει τη ζωή του. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η έρευνα με τίτλο «Therapeutic Approaches in Locked-in Syndrome».

Στόχος

Στόχος της έρευνας είναι να αναδείξει τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης του συνδρόμου εγκλεισμού, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καθώς επίσης και να μελετήσει τόσο της ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές μεθόδους, όσο και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη νέων  προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία των ασθενών με τους γύρω τους.

Μέθοδος

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν άρθρα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Σύνδρομο Εγκλεισμού γενικά και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν τα είδη στα οποία κατανέμεται το Σύνδρομο Εγκλεισμού ανάλογα με την έκταση της κινητικής βλάβης, οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν αυτή την ασθένεια, η κλινική της εικόνα, τα εργαλεία σύμφωνα με τα οποία γίνεται η διάγνωση και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Αποτελέσματα

Οι θεραπευτικές μέθοδοι που έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς που πάσχουν από το Σύνδρομο του Εγκλεισμού οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Μία τέτοια μέθοδος είναι το BCI, το οποίο έγινε πρόσφατα διαθέσιμο στους ασθενείς. Σύμφωνα με το BCI χρησιμοποιούνται περισσότεροι από έναν τύπο εγκεφαλικού σήματος, παρέχοντας επικοινωνία στον ασθενή, κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν μέχρι πρότινος. Ωστόσο η χρήση τέτοιων μεθόδων είναι περιορισμένη. Απαιτείται λοιπόν περισσότερη έρευνα προκειμένου να επεκταθούν τέτοιες μέθοδοι και να μπορέσουν αν εφαρμοστούν στους ασθενείς.

Λέξεις-κλειδιά: Αποκατάσταση, Εξατομικευμένη θεραπεία, Θεραπευτικές προσεγγίσεις, Σύνδρομο Εγκλεισμού, BCI