Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Revised Negative Acts Questionnaire[NAQ-revised-22]

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Αρνητικών πράξεων [ΕΑΠ-22] Revised Negative Acts Questionnaire[NAQ-revised-22]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Σκοπός του ερωτηματολογίου [NAQ-revised-22] είναι η μέτρηση του bullying στο εργασιακό πλαίσιο. Όλες οι δράσεις του ερωτηματολογίου,...

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID]

Structured Clinical Interview for DSM-III-R[SCID] Σύνθετη Κλινική Εξέταση Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] Σκοπός Στόχος της Σύνθετης Κλινικής Εξέτασης Ψυχικής Υγείας [ΣΚΕΨΥ] είναι να «στηριχθεί» στο πρότυπο που εφαρμόζει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και να «υιοθετήσει» τα...

Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]

Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας [ΕΑΛ] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αντανακλαστικής Λειτουργίας (Reflective Functioning Questionnaire- brief [RFQ-8]) κατασκευάστηκε από τον Fonagy το 2016 και είναι ένα σύντομο  μέτρο αυτοαναφοράς του...

Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]

Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης [ΚΕΙ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]) δημιουργήθηκε το 1951 από τους Brayfield και Rothe. Μεταξύ των παγκόσμιων μέτρων ικανοποίησης από την εργασία, η Κλίμακα...

The Spitzer Quality of Life Index [TSQLI]

Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής (Τhe Spitzer Quality of Life Index [TAQLI])  δημιουργήθηκε το 1981 από τον Spitzer και τους συνεργάτες του και  είναι μία κλίμακα ποιότητας ζωής. Αποτελείται...

Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]

Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών Κρίσεων (Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]) κατασκευάστηκε από τους Cramer και French το 2001. Οι επιληπτικές κρίσεις στους ασθενείς...

Mental Adjustment to Cancer [MAC-40]

Κλίμακα Νοητικής Προσαρμογής στον Καρκίνο [MAC-40]   Σκοπός Κλίμακας H Κλίμακα δημιουργήθηκε το 1988 από τον Watson και τους συνεργάτες του και στοχεύει στην αξιολόγηση της νοητικής προσαρμογής των ασθενών με καρκίνο στην ασθένειά τους. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης [SOC-29]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence Scale [SOC-29]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας και δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky το 1979.Βασικός σκοπός της SOC-19 είναι...

Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]

Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας [QD2] δημιουργήθηκε από τους Pichot, Boyer, Pull...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Singing Voice Handicap Index [SVHI-81]

Δείκτης της Αδούσας Φωνής [ΔΑΦ-81]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Ο Δείκτης της Αδούσας Φωνής (Singing Voice Handicap Index [SVHI-81])  κατασκευάστηκε και σταθμίστηκε το 2007 από τον Cohen και τους συνεργάτες του. Αποτελεί ένα βελτιωμένο ερωτηματολόγιο του VHI...

Option about Mental Illness [OMI-51]

Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51] Σκοπός Κλίμακας Βασικός σκοπός της OMI-51 είναι η μέτρηση των διαστάσεων και των στάσεων απέναντι στην ψυχική νόσο. Μάλιστα, το 1962,  αποτελούσε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο που είχε την δυνατότητα να...

Coping Orientations to Problems Experienced [COPE-28]

Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων [COPE-28]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων (Coping Orientation to Problems Experienced[COPE-28]) συζητήθηκε πρώτη φορά από τους Lazarus και Folkman το 1984, από τότε έχουν δημιουργηθεί...

Group Environment Questionnaire [GEQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος [GEQ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε...

NEW Five-Factor Inventory [NEW-FFI-60], Form S

Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO   Ανάλυση Ερωτηματολογίου To Ερωτηματολόγιο Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας NEO (NEW Five-Factor Inventory) [NEW-FFI-60], Form S αποτελεί την συντομευμένη έκδοση του NEO Revised Personality Inventory (NEO-PI-R),...

Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7]

  Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7] Κλίμακα Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας της Κλινικής Ύπνωσης στα Παιδιά [ΚΜΑΚΥ-Π-7]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας...

Social Capital Questionnaire [SCQ-36]

Social Capital Questionnaire [SCQ-36] Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου [ΚΠΕΚΚ-36]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της κλίμακας [SCQ-36] είναι η εκτίμηση των κοινωνικών παραμέτρων σε ατομικό επίπεδο που απαρτίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Ανάλυση Κλίμακας Η...

Other As Shamer Scale [OAS-18]

Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής [ΚΕΝ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εξωτερικής Ντροπής (Other As Shammer Scale [OAS-18]) κατασκευάστηκε από τους Goss, Gilbert και Allan, το 1994 και βασίζεται στο προ υπάρχον εργαλείο αξιολόγησης της ντροπής, το ISS, το οποίο...

Negative Symptoms in Schizophrenia [NSS-5]

Κλίμακα Εκτίμησης Αρνητικών Συμπτωμάτων [ΚΕΑΣ-5]   Σκοπός κλίμακα Στόχος είναι η εύρεση του αρνητικού συνδρόμου σχιζοφρένειας. Απευθύνεται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και χρησιμοποιείται από ψυχιάτρους. Ανάλυση κλίμακας Η συγκεκριμένη κλίμακα κατασκευάστηκε από την...

Parental Bonding Instrument [PBI-25]

Κλίμακα  Γονικού Δεσμού   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Γονικού Δεσμού (Parental Bonding Instrument [PBI-25]) κατασκευάστηκε το 1979 από τον Parker και  αξιολογεί δύο διαστάσεις της γονικής συμπεριφοράς, την Φροντίδα και την Τάση για Υπερπροστασία. Στόχος Στόχος της...

Verbαl Abuse Scale [VAS-79]

Κλίμακα λεκτικής κατάχρησης [ΚΛΚ-79] Verbαl Abuse Scale [VAS-79] Σκοπός Στόχος της κλίμακας είναι η αξιολόγηση της λεκτικής βίας στο εργασιακό περιβάλλον π.χ. (λεκτικής κακοποίησης των εργαζομένων νοσηλευτών, και των συνεπειών του σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. )...

Attributional Style Questionnaire [ASQ-12]

Attributional Style Questionnaire [ASQ-12] Ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτοαναφοράς που αναλύει τους πιο συχνούς τρόπους αιτιολόγησης και ερμηνείας των θετικών ή...

Youth Self Report [YSR-112]

Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach [YSR-112] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Εφήβων Achenbach (Youth Self Report [YSR-112]) κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 2003 και συμπληρώνεται από εφήβους οι οποίοι περιγράφουν οι ίδιοι το πόσο λειτουργικοί θεωρούν ότι...

Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care [CASC-61]

Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care [CASC-61]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο για την Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία (CASC-61) δημιουργήθηκε από τον Bredart και τους...

Inspiration Scale [IS]

Κλίμακα Έμπνευσης [ΚΕ] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η...

Caregiver Burden Scale [CBS-22]

Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών. Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα περιέχει 22...

Logistic regression

Πιθανότητες – Λογιστική Παλινδρόμηση Logistic regression   Εισαγωγή  Οι πιθανότητες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1, και εκφράζουν την πιθανότητα ενός συμβάντος ως αναλογία τόσο των εμφανίσεων όσο και των μη συμβάντων. Το 0 είναι το χαμηλότερο όριο και εκφράζει την...

Κλίμακες Γήρανσης [Ageing Scales]

Κλίμακες Γήρανσης [Ageing Scales] Οι Κλίμακες Γήρανσης (Ageing Scales) εξετάζουν τις στάσεις καθώς και τις πεποιθήσεις των νεότερων ατόμων απέναντι στους ηλικιωμένους. Επίσης, η χρήση των εν λόγω Κλιμάκων επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς αλλά και των...

Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]

Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών [PVQ-40] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Προφίλ Αξιών (Portrait Values Questionnaire [PVQ-40]), κατατάσσεται στην κατηγορία των ψυχομετρικών τεστ. Αποτελεί ένα εναλλακτικό και λιγότερο πολύπλοκο εργαλείο με σκοπό να μετρήσει τις...

The Multigroup Ethnic Identity Measure [MEIM-12]

Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εθνικής Ταυτότητας (The Multigroup Ethnic Identity Measure [MEIM-12]) δημιουργήθηκε από το J.S. Phinney to 1992, ο οποίος βασίστηκε σε ανοικτές συνεντεύξεις που διερευνούσαν της εξέλιξης της εθνικής...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά