Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]

Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας [NPI-40]     Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας (Narcissistic Personality Inventory [NPI-40]) κατασκευάστηκε από τον Raskin και Ηall το 1979 και ασχολείται με την...

Subjective Happiness Scale [SHS-4]

Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας [SHS-4]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας (Subjective Happiness Scale [SHS-4])  σχεδιάστηκε προκειμένου να καταγράψει μια εκτίμηση της υποκειμενικής ευτυχίας και βασίζεται στην οπτική γωνία του ίδιου του...

Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]

Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου [ESI-24] Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Εργαζομένου  (Employee Satisfaction Inventory [ESI-24]) κατασκευάστηκε το 1992 από τους Hoffman και Ingram, στη συνέχεια ακολούθησαν οι Rogers, Clow και Kash (1994), οι Bettercourt και...

Inspiration Scale [IS-8]

Κλίμακα Έμπνευσης [IS-8] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS-8]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η εμφάνιση...

Brief Symptom Inventory [BSI-53]

Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων [BSI-53]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων (Brief Symptom Inventory [BSI-53]) κατασκευάστηκε από τον L. Derogatis και P. Spencer το 1982, είναι μία κατασκευή αυτοαναφοράς σχεδιασμένη να αξιολογεί τα...

Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]

 Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση [CBCL-120] Ανάλυση και Στόχος Συστήματος To Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (Child Behavior Checklist 6-18 Competence Scale Score [CBCL-120]), αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ που δημιουργήθηκε...

Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Τεστ Προσωπικότητας [GPT-50]   Ανάλυση Κλίμακας Το Gala Τεστ Προσωπικότητας (Gala Personality Test [GPT-50]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2006 με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει...

Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]

  Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson [JSE-20]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του Jefferson (Jefferson Scale of Empathy [JSE-20]) κατασκευάστηκε από τον Jefferson το 2001 και είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης...

Geriatric Depression Scale [GDS-15]

Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης [GDS-15]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης (Geriatric Depression Scale [GDS-15]) αναπτύχθηκε το 1986 από τους Sheikh και Yesavage και είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της κατάθλιψης ειδικά σχεδιασμένο για...

Psychological Well Being Scales [PWBS-84]

Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην [PWBS-84]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην (Psychological Well Being Scales [PWBS-84]) αποτελεί μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία σχεδιάστηκε από τον Ryff τo 1989 προκειμένου να το επίπεδο του ευ ζην...

Attitudes Towards Disabled Persons [ATDP-20]

Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες [ATDP-20]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Attitudes Towards Disabled Persons [ATDP-20]) δημιουργήθηκε από τους H. E. Yuker, J. R. Block και...

Hope Scale [HS-12]

Κλίμακα Ελπίδας [HS-12]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας (Hope Scale [HS-12]) δημιουργήθηκε από τον Snyder και τους συνεργάτες του το 1991 προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό ελπίδας του κάθε εξεταζόμενου ατόμου. Στόχος Kλίμακας Η Κλίμακα Ελπίδας...

Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]

Κλίμακα μεταγεννητικής κατάθλιψης του Εδιμβούργου [EPDS-10]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Endiburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από μία ομάδα Βρετανών ψυχιάτρων ως ένα απλό μέσο...

Life Orientation Test [LOT-10]

Ερωτηματολόγιο Αισιοδοξίας [LOT-10]   Ανάλυση Κλίμακας Το Eρωτηματολόγιο Αισιοδοξίας (Life Orientation Test [LOT-10]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1985 από τους Scheier and Carver και έπειτα αναδημοσιεύτηκε το 1994. Σκοπός των ερωτήσεων ήταν να μετρήσουν τον...

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30]

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Σύντομη μορφή   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 2006 οι Petrides και Furnham δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο: Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30] για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης....

Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Τεστ Προσωπικότητας [GPT-50]   Ανάλυση Κλίμακας Το Gala Τεστ Προσωπικότητας (Gala Personality Test [GPT-50]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2006 με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει...

Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]

Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών [DIDS-47]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών (Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]) κατασκευάστηκε από τον N.S. Glickman το 1993 για να συμπεριλάβει άτομα με κανονική ακοή και να εξετάσει τον τρόπο με...

Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]

Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία [HABS-14]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Στάσεων και Συμπεριφοράς απέναντι στην Υπογλυκαιμία (Hypoglycemia Attitudes and Behavior Scale [HABS-14]) αναπτύχθηκε από δομημένες συνεντεύξεις με ενήλικες οι...

Option about Mental Illness [OMI-51]

Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51] (Option about Mental Illness [OMI-51]), είναι μία κλίμακα και δημιουργήθηκε από τους Cohen και Struening το 1962. Χαρακτηρίζεται ως το βασικό ψυχομετρικό...

Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]

Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις [ECR-36]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμπειριών στις Διαπροσωπικές Σχέσεις (Experience in Close Relationship Scale [ECR-36]) δημιουργήθηκε το 1998 από τους Kelly Brennan, Catherine Clark και Phillip Shaver και...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Interpersonal Reactivity Index [IRI-28]

Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης [IRI-28]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Διαπροσωπικής Ικανότητας Αντίδρασης (Interpersonal Reactivity Index [IR-28]) δημιουργήθηκε από τον Davis κατά τις χρονολογίες 1980-1983 για να φτάσει στην βελτιωμένη εκδοχή των 28...

Level of Contact Report [LCR-12]

Βαθμός Αναφερόμενης Εξοικείωσης [ΒΑΕ-12]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Ο Βαθμός Αναφερόμενης Εξοικείωσης (Level of Contact Report[LCR-12]) είναι μία κλίμακα, η οποία αναπτύχθηκε από τον Holmes και τους συνεργάτες του το 1999. Είναι ένα ψυχομετρικό τεστ...

General Health Questionnaire [GHQ-28]

Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας [GHQ-28]     Ανάλυση Κλίμακας Η Γενική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας (General Health Questionnaire [GHQ-28]) κατασκευάστηκε από τον Goldberg το 1978 και είναι ένα εργαλείο εντοπισμού για την ανίχνευση εκείνων που ενδέχεται να έχουν ή...

State Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Άγχους [STAI-40]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους (State Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) δημιουργήθηκε από τους Spielberger, Gorsuch & Lushene, το 1983 για να καταγράψει τα επίπεδα του...

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

 Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης [HADS-14]   Ανάλυση Κλίμακας Η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]) κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα...

Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]

Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης της Verona (Verona Service Satisfaction Scale [VSSS-54]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ προσωπικότητας. Είναι μια αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα μέτρησης που κατασκευάστηκε με στόχο να μετρά...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ - 5 [CBCA-100] Ανάλυση και Στόχος Λίστας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ, κατασκευάστηκε από τον Achenbach το...

Eysenck Personality Questionnaire [EPQ-84]

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Eysenck αναπτύχθηκε από τους H.J Eysenck και S.B.G. Eysenck το 1975 και είναι ένα μέσο αυτό-αναφοράς που βασίζεται στη θεωρία της προσωπικότητας του Eysenck.

Experience of Shame Scale [ESS-25]

Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής [ESS-25]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής (Experience of Shame Scale [ESS-25])  κατασκευάστηκε το 2002 από τους Andrews, Qian και Valentine. Στόχος  Kλίμακας Η Κλίμακα για το Βίωμα της Ντροπής κατασκευάστηκε...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά