Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Maslach Burnout Inventory [MBI-22]

Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης                                                                                        Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Tο Ερωτηματολόγιο «Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης» Maslach Burnout Inventory (MBI),...

Unrealistic Optimism Scale [UOS-16]

Κλίμακα Μη Ρεαλιστικής Αισιοδοξίας [ΚΜΡΑ-16] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Μη ρεαλιστικής Αισιοδοξίας, αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτό-αναφοράς. Κατασκευάστηκε από τους Μαμαλάκη και Τριλίβα το 2002 προκειμένου να μελετήσει το επίπεδο αισιοδοξίας....

Κανονική Κατανομή

Κανονική Κατανομή Εισαγωγή  Η Κανονική Κατανομή ή αλλιώς η Κατανομή Gauss είναι μια συνεχής κατανομή πιθανότητας, συμμετρική και στις δυο πλευρές του μέσου όρου. Η κανονική κατανομή εξαρτάται αποκλειστικά από δυο παραμέτρους του συνόλου δεδομένων τη μέση τιμή...

The Nottingham Health Profile [NHP-38]

Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham [NHP-38]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Η Επισκόπηση Υγείας του Nottingham (The Nottingham Health Profile [NHP-38])  είναι ένα αυτό-συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και δημιουργήθηκε το 1980 από τους Hunt και McEwen για μα...

Teacher Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ-66)

Teacher Job Satisfaction Questionnaire (TJSQ-66) Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών (TJSQ-66)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο [TJSQ – 66] βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των Herzberg  1959). Αποτελείται από 66 ερωτήσεις που...

The Psychological Adjustment to Illness Scale [PAIS-44]

Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [ΚΨΠΑ-44]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [PAIS-44] κατασκευάστηκε το 1978 από τον Μοrrow και τους συνεργάτες του και είναι κατάλληλη για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις...

Generalized Anxiety Disorder [GAD-7]

Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους [GAD-7]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου 'Αγχους (Generalized Anxiety Disorder [GAD-7]) σχεδιάστηκε από τους Spitzer και δημοσιεύθηκε το 2006. Στόχος Κλίμακας  Η Κλίμακα Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους...

Instrumental Visions About Future [VAF-22]

Οργανικά Οράματα για το Μέλλον [ΟΟΜ-22] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Οργανικών Οραμάτων για το Mέλλον (Instrumental Visions About Future [VAF-22]) αναφέρεται στην εξέλιξη και τις ψυχομετρικές δυνατότητες των οραμάτων για το μέλλον. Θα μπορούσε να...

The Perma Profiler [PERMA-23]

Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler (The Perma Profiler [PERMA-23]) κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern το 2016 με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην. Στόχος...

AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEW REVISED [ADI-R-42]

Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού (ΑΣΔΑ-42) Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R-42)   Ανάλυση και Στόχος της Συνέντευξης Η Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού [ADI-R-42] δημιουργήθηκε από τον C. Lord και τους συνεργάτες του το 1994 Είναι μια...

Spot-the-Word Test [SWT-60]

Spot-the-Word Test [SWT-60] Βρείτε-τη-Λέξη [ΒΛ-60]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του [SWT-60] είναι να υπολογίσει το προνοσηρό νοητικό επίπεδο ατόμων που χαρακτηρίζονται με εγκεφαλική δυσλειτουργία αλλά και το δείκτη νοημοσύνης. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η παρούσα...

Short Anxiety Screening Test [SAST-10]

Σύντομο Τεστ Ανίχνευσης Συμπτωμάτων Άγχους [SAST-10]   Ανάλυση και Στόχος Τεστ Το σύντομο τεστ ανίχνευσης συμπτωμάτων άγχους, αποτελεί ένα απλό εργαλείο το οποίο εντοπίζει τις διαταραχές άγχους στους ηλικιωμένους. Κατασκευάστηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους...

Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6]

Ερωτηματολόγιο Γνώσης για τον Καρκίνο[ΕΓΚ-6] Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6] Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάζει τη γνώση και την αντίληψη του παιδιού για τον παιδιατρικό  καρκίνο. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο...

Health Survey Questionnaire Short Form SF-12&36 [HSQ SF-12&36])

Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας SF-12&36   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το 1992 ο Ware δημιούργησε το Ερωτηματολόγιο Επισκόπησης Υγείας  (Health Survey Questionnaire Short Form [HSQ SF-12&36]) το οποίο αποτελεί ένα μέτρο θέσης υγείας και απευθύνεται σε ασθενείς...

Stress Observation Scale [SOS-25]

Κλίμακα Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25] Stress Observation Scale [SOS-25] Σκοπός Κύρια επιδίωξη της Κλίμακας Παρατήρησης Άγχους [ΚΠΑ-25] είναι η εκτίμηση του άγχους και συγκεκριμένα σε άτομα παιδικής ηλικίας, τα οποία δεν δύνανται να εκφράσουν επακριβώς για το πως νιώθουν...

The Obsession with COVID-19 Scale [OCS-4]

Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Εμμονής με την νόσο COVID-19 (The Obsession with COVID-19 Scale, [OCS-4]) αναπτύχθηκε το 2020 από τον Lee, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Christopher Newport των ΗΠΑ. Στόχος...

Depression Anxiety Stress Scale [DASS-21]

Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες [DASS-21]   Ανάλυση Kλίμακας H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες (Depression Anxiety Stress Scale [DASS-21]) κατασκευάστηκε από τον P.F. Lovibond και τον S.H. Lovibond το 1993. H Κλίμακα Κατάθλιψης, Αγχους και Στρες είναι...

Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]

Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς [TPB-42]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Θεωρίας Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior Questionnaire [TPB-42]) κατασκευάστηκε από τον Ajzen το 1985, ξεκίνησε ως Θεωρία της Λογικής...

EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30)

EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30) Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30) δημιουργήθηκε απο τον Aaronson και τους συνεργάτες του, το 1993, και αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες...

Parental Bonding Instrument [PBI-25]

Κλίμακα  Γονικού Δεσμού [ΚΣΔ-25]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Γονικού Δεσμού (Parental Bonding Instrument [PBI-25]) κατασκευάστηκε το 1979 από τον Parker και  αξιολογεί δύο διαστάσεις της γονικής συμπεριφοράς, την Φροντίδα και την Τάση για Υπερπροστασία. Στόχος Στόχος...

Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH-28]

Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη [ΕΑΦΝΒ-28]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε Νεογνά και Βρέφη (Infants Respiratory Physiotherapy [IRPH]) κατασκευάστηκε από τους J. Hammer και C.J.L....

Job in General Scale [JGS-42]

AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ [ΑΓΚ-42]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα της Γενικής Απασχόλησης (Job in General Scale [JGS-42]) δημιουργήθηκε το 1988 από τους G. H. Ironson, M. T. Brannick, P.C. Smith, W. M. Gibson και K. B. Paul. Κατασκευάστηκε ως εξέλιξη του...

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66]

Teacher Job Satisfaction Questionnaire [TJSQ-66] Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εργασία των εκπαιδευτικών [TJSQ-66] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο [TJSQ – 66] βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των Herzberg  1959). Αποτελείται από 66 ερωτήσεις που...

World Health Organization Quality of Life Questionnaire [WHOQOL-100]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας [WHOQOL-100] World Health Organization Quality of Life Questionnaire [WHOQOL-100]   Σκοπός Στόχος του [WHOQOL-100] είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος που αξιολογεί την ποιότητα ζωής και το οποίο είναι...

Reactions to Impairment and Disability Inventory [RIDI-60]

Ερωτηματολόγιο Αντιδράσεων στη Σωματική Βλάβη και τη Δυσλειτουργία   Σκοπός Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο την εκτίμηση των προσωπικών ψυχολογικών αντιδράσεων ενός ατόμου που παρουσιάζει σωματική βλάβη ή δυσλειτουργία. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ - 5 [CBCA-100] Ανάλυση και Στόχος Λίστας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ, κατασκευάστηκε από τον Achenbach το...

Interpersonal and Intrapersonal Adjustment Questionnaire [ΙΙΑQ-110] Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής [ΕΔΕΠ-110]

Interpersonal and Intrapersonal Adjustment Questionnaire [ΙΙΑQ-110] Ερωτηματολόγιο Διαπροσωπικής και Ενδοπροσωπικής Προσαρμογής [ΕΔΕΠ-110]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών παιδιών σε όλο το φάσμα...

Children’s Depression Inventory [CDI-27]

Ερωτηματολόγιο Παιδικής Κατάθλιψης [CDI-27] Children’s Depression Inventory [CDI-27]   Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το [CDI-27] κατασκευάστηκε από την Kovacs το (1979) και αποτελείται από 27 προτάσεις. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση και η...

Clinical Analysis Questionnaire [CAQ-272]

Clinical Analysis Questionnaire [CAQ-272] Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης των Φυσιολογικών και των Παθολογικών Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας [ΕΑΚ-272]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τους Krug και Cattell το 1980, συντελείται από 28...

Brief Psychiatric Rating Scale [BPRS-16]

Σύντομη Κλίμακα Ψυχιατρικής Εκτίμησης [ΣΚΨΕ-16]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της κλίμακας είναι η αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια από ειδικούς κλινικούς γιατρούς. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [BPRS-16] κατασκευάστηκε από τους Overall και Gorham το...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά