Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Numeric Pain Rating Scale [NRS-11]

Αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης πόνου [ΑΑΠ-11]   Σκοπός Κλίμακας Η αριθμητική κλίμακα αξιολόγησης του πόνου (Numeric Pain Rating Scale) αποτελεί μονοδιάστατη μέτρηση της έντασης του πόνου και έχει σκοπό να καταγράψει τον πόνο τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι...

The Zarit Burden Interview [ZBI-22]

Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης [ΖΒΙ-22]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Επιβάρυνσης αποτελεί μια εξαιρετικά διαδεδομένη κλίμακα για την μέτρηση της επιβάρυνσης κυρίως σε ασθενείς με άνοια. Κατασκευάστηκε από τον Zarit το 1990 και βασικός της σκοπός...

Brief Pain Inventory [BPI]

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου ( Brief Pain Inventory [BPI])   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου αναπτύχθηκε από τον Cleeland και τους συνεργάτες του το 1982 και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σκοπός του ερωτηματολογίου BPI είναι...

Attitudes towards Students with Chronic Diseases [ATSCD-20]

Attitudes towards Students with Chronic Diseases [ATSCD-20] Ανίχνευση των Στάσεων Απέναντι στους Μαθητές με Χρόνια Νοσήματα [ΕΑΣΑΜΧΝ-20]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφούν οι στάσεις που κρατούν οι μαθητές, από 10 έως 12 ετών,...

Questionnaire on the Subjective Perception of Greek Adolescents on the Frequency of their Interactions and the Structure of their Social Network Roles [QGFI-14]

Questionnaire on the Subjective Perception of Greek Adolescents on the Frequency of their Interactions and the Structure of their Social Network Roles [QGFI-14] Ερωτηματολόγιο για την Υποκειμενική Αντίληψη Ελλήνων Εφήβων για τη Συχνότητα των Συνδιαλλαγών τους και τη...

CAREGIVER-TEACHER REPORT FROM AGES 1.5 TO 5 [CTRFA-106]

Φόρμα Αναφοράς για το/τη Νηπιαγωγό-Βρεφονηπιοκόμο για τις ηλικίες 1.5 έως 5 ετών (ΦΑΝ-Β-106) Caregiver-Teacher Report Form for Ages 1.5 to 5 [CTRFA-106]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Caregiver-Teacher Report Form for Ages  -5 [CTRFA-106] είναι...

Self-Perceived Communication Competence [SPCC-12]

Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας [ΚΑΕΙ-12]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενης Επικοινωνιακής Ικανότητας (Self-Perceived Communication Competence Scale [SPCC-12]) αναπτύχθηκε το 1988 από τους McCroskeys’ και χρησιμοποιείται ως μέτρο ελέγχου...

Inventory of Strengths Youth Ages 10-17 [VIA-198]

Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για Παιδιά 10-17 Χρονών   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών  [Inventory of Strengths Youth Ages 10-17] κατασκευάστηκε από τους Park και Peterson το 2003....

Thought Shape Fusion Scale [TSFS-17]

Thought Shape Fusion Scale [TSFS-17] Κλίμακα Γνωσιακής Διαστρέβλωσης για Ασθενείς με Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής [ΚΓΔΑΔΠΤ-17]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση της γνωσιακής διαστρέβλωσης σε ασθενείς με διαταραχές πρόσληψης τροφής....

Self-Esteem Inventory [SEI-25]

Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης [SEI-25]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  To 1967 o Coopersmith δημιούργησε το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης το οποίο μετρά τη γενική αυτοεκτίμηση των μαθητών. Σε συνέχεια του, το Διαπολιτισμικό Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης...

Impact of Event Scale [IES-15]

Κλίμακα Εκτίμησης της Ψυχολογικής Επίδρασης Στρεσογόνου Κατάστασης [ΚΕΨΕΣΚ-15]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της κλίμακας είναι να αξιολογηθούν οι επαναλαμβανόμενες και αναπότρεπτες σκέψεις που σχετίζονται με κάποια στρεσογόνο κατάσταση. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]

Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης [ΚΕΙ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]) δημιουργήθηκε το 1951 από τους Brayfield και Rothe. Μεταξύ των παγκόσμιων μέτρων ικανοποίησης από την εργασία, η Κλίμακα...

Acceptance of Illness Scale [AIS-22]

Κλίμακα Αποδοχής της Ασθένειας[KAA-22] Acceptance of Illness Scale [AIS-22] Σκοπός και Ανάλυση Κλίμακας Στόχος της κλίμακας αποδοχής της ασθένειας είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ο ασθενής αντιμετωπίζει την ασθένεια. Εξακριβώνοντας τον βαθμό στον οποίο ο...

Oldenburg Burnout Inventory[OLBI-16]

Oldenburg Burnout Inventory[OLBI-16] Απογραφή επαγγελματικής εξουθένωσης του Oldenburg[OLBI-16]   Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου [OLBI-16] είναι η μέτρηση  της επαγγελματικής εξουθένωσης, το οποίο περιέχει δηλώσεις που καλύπτουν και τα δύο άκρα...

World Health Organization Well-Being Index [WHO-5]

Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας[ΚΜΤΕ-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα μέτρησης της Ευημερίας κατασκευάστηκε από τον Bech το 1998 στη Μονάδα Ψυχιατρικής Έρευνας, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας της Βόρειας Ζηλανδίας στη Δανία. Οι Gill και Feinstein απέδειξαν ότι ο...

Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)

Μέτρηση της Κατάθλιψης, του Άγχους και του Στρες (ΜΚΑΣ-21) Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο DASS-21 δημιουργήθηκε από τους. Loviband και Loviband αι πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Αν και το...

The Katz Index οf Activities οf Daily Living [KATZ]

Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής   Ανάλυση Κλίμακας Το 1963 οι Katz, Ford, Mosowitz, Jackson και Jaffe δημιούργησαν τον Δείκτη Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (The Katz Index of Activities of Daily Living). Ο δείκτης αυτός αφορά...

Scale In-session of Delusion Formation [IIDF-25]

Κλίμακα Διερεύνησης της Γέννησης των Παραληρηματικών Ιδεών κατά την Ενδοσυνεδριακή Διαδικασία [ΚΔΠΙ-25]   Σκοπός Κλίμακας Σκοπός της κλίμακας είναι να διερευνήσει τις ενδοσυνεδριακές ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με τους μηχανισμούς εμφάνισης...

Mental Adjustment to Cancer [MAC-40]

Κλίμακα Νοητικής Προσαρμογής στον Καρκίνο [MAC-40]   Σκοπός Κλίμακας H Κλίμακα δημιουργήθηκε το 1988 από τον Watson και τους συνεργάτες του και στοχεύει στην αξιολόγηση της νοητικής προσαρμογής των ασθενών με καρκίνο στην ασθένειά τους. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Patient Health Questionnaire-4 [PHQ-4]

Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4] αναπτύχθηκε από τον Kroenke και τους συνεργάτες του το 2009 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανίχνευσης της κατάθλιψης. Επίσης δύναται να...

Psychological Well Being Scales [PWBS-84]

Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην [PWBS-84]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης του Ψυχολογικού Ευ Ζην (Psychological Well Being Scales [PWBS-84]) αποτελεί μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία σχεδιάστηκε από τον Ryff τo 1989 προκειμένου να το επίπεδο του ευ ζην...

Older People’s Quality of Life questionnaire [OPQOL-35]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Ο Bowling και οι συνεργάτες του δημιούργησαν το Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων (Older People’s Quality of Life [OPQOL-35]) προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα ζωής...

Parental Bonding Instrument [PBI-25]

Κλίμακα  Γονικού Δεσμού   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Γονικού Δεσμού (Parental Bonding Instrument [PBI-25]) κατασκευάστηκε το 1979 από τον Parker και  αξιολογεί δύο διαστάσεις της γονικής συμπεριφοράς, την Φροντίδα και την Τάση για Υπερπροστασία. Στόχος Στόχος της...

The Couples Satisfaction Index[CSI-32]

The Couples Satisfaction Index[CSI-32] Ο Δείκτης Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32] είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ικανοποίηση από τη σχέση άθικτων ζευγαριών (παντρεμένων, συμβιούντων...

BALANCED EMOTIONAL EMPATHY SCALE [BEES-30]

Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης [ΚΙΣΕ-30] Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]     Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης (Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]) κατασκευάστηκε από τον Mehrabian το 1997 και...

The Katz Index οf Activities οf Daily Living [KATZ]

Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής   Ανάλυση Κλίμακας Το 1963 οι Katz, Ford, Mosowitz, Jackson και Jaffe δημιούργησαν τον Δείκτη Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (The Katz Index of Activities of Daily Living). Ο δείκτης αυτός αφορά...

The Quality of Well-Being Scale [QWB-36]

Κλίμακα ποιότητας της Ευημερίας [QWB-36] The Quality of Well-Being Scale [QWB-36] Σκοπός  Σκοπός της κλίμακας ποιότητας της Ευημερίας [QWB-36] είναι η συνοπτική παρουσίαση της ανάπτυξης ενός γενικού μέτρου της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία, γνωστού ως...

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4]

Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] Suicidal Ideation Scale [SIS-4] Σκοπός Η Κλίμακα Αυτοκτονικού Ιδεασμού [ΚΑΙ-4] έχει ως κύρια επιδίωξή της τον υπολογισμό και την εκτίμηση του πόσο συχνά και σε τι βαθμό εμφανίζεται στα άτομα η σκέψη και η επιθυμία να προβούν στην...

Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R-38)

Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο για Θέματα Υγείας (ΑΕ-ΘΥ-38) Στόχος Ερωτηματολογίου Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζει μια αναθεωρημένη έκδοση του Ερωτηματολογίου Αντίληψης της Ασθένειας (IPQ). Η αναθεωρημένη έκδοση προήλθε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν μικρά...

Group Environment Questionnaire [GEQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος [GEQ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά