Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Ways of Coping Questionnaire [WCQ-38]

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων[ΣΑΑΚ-38]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το 1984 οι Lazarus και Folkman δημιουργήσαν μία από τις πιο γνωστές κλίμακες, τo Ερωτηματολόγιο Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων....

The 22 Item Scale [T-22IS]

Κλίμακα των 22 ερωτήσεων [T-22IS]   Σκοπός Στόχος της κλίμακας είναι η εκτίμηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στον γενικό πληθυσμό. Σχεδιάστηκε για τη μέτρηση του τρέχοντος επιπέδου καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, με έμφαση στη συναισθηματική συνιστώσα, την...

Patient Health Questionnaire-4 [PHQ-4]

Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4] αναπτύχθηκε από τον Kroenke και τους συνεργάτες του το 2009 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανίχνευσης της κατάθλιψης. Επίσης δύναται να...

Woman Abuse Screening Tool [WAST-8]

Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών[ΕΠΚΓ-8]   Ανάλυση και στόχος Κλίμακας Το Εργαλείο Προβολής Κακοποίησης Γυναικών [Woman Abuse Screening Tool] κατασκευάστηκε το 2000 από το Κέντρο Μελετών Οικογενειακής Ιατρικής (J.B.B., G.S.) του Τμήματος Οικογενειακής...

Schwartz Value Survey [SVS-57]

Schwartz Value Survey [SVS-57] Κλίμακα Αξιών του Schwartz [ΚΑS-57] Σκοπός της Κλίμακας Ο στόχος της Κλίμακας Αξιών του Schwartz [KAS-57] είναι να αξιολογήσει τις αξίες που έχουν τα άτομα στη ζωή τους, καθώς και να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχεί...

Quality-of-Life in Epilepsy Inventory [QOLIE-31]

Ερωτηματολόγιο Απογραφής της Ποιότητας Ζωής σε ανθρώπους με Επιληψία   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Quality-of-Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) δημιουργήθηκε από τους Cramer και συν. το 1998 και αποτελεί ένα μέτρο της κλίμακας Quality Of Life (QOL)...

BALANCED EMOTIONAL EMPATHY SCALE [BEES-30]

Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης [ΚΙΣΕ-30] Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]     Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ισορροπίας Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης (Balanced Emotional Empathy Scale [BEES-30]) κατασκευάστηκε από τον Mehrabian το 1997 και...

THE EATING ATTITUDES TEST (ΤΕΑΤ-26)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΣ-26) THE EATING ATTITUDES TEST (ΤΕΑΤ-26)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο TEAT-26 κατασκευάστηκε από τους Garner και τους συνεργάτες του το 1982. Επίσης θεωρείται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ που χρησιμοποιείται για την...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών/τριών [ΚΑΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011, λόγω έλλειψης ενός συγκεκριμένου οργάνου...

Leadership Practices Inventory [LPI-30]

Απογραφή Πρακτικής Ηγεσίας [LPI-30]   Ανάλυση Κλίμακας Το μοντέλο Απογραφής Πρακτικής Ηγεσίας (Leadership Practices Inventory [LPI-30]) σχεδιάστηκε το 1987 από τους Kouzes, J. M. και Posner, B. Z. Δημιουργήθηκε διότι οι συγγραφείς του ήταν περίεργοι για το πώς...

Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ [HSQ-32]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Χιούμορ (Humor Styles Questionnaire [HSQ-32]) αναπτύχθηκε από τον  Martin και τους συνεργάτες του προκειμένου να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στα στυλ του...

Child Assessment Schedule [CAS]

Συνέντευξη Εκτίμησης Παιδιών [ΣΕΠ] Σκοπός Κύριος στόχος της συνέντευξης Child Assessment Schedule [CAS] είναι να «ανιχνεύσει» και να αξιολογήσει τις ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται, τόσο σε παιδιά, όσο και σε εφήβους. Ανάλυση ερωτηματολογίου Η συνέντευξη Child...

VIA Inventory of Strengths [VIA-IS-240]

Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα[ΘΣΧ-240]   Ανάλυση και στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Θετικών Στοιχείων Χαρακτήρα [VIA Inventory of Strengths] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman [2004] και βασίζεται στην κατηγοριοποίηση Values In...

The Mindful Attention Awareness Scale [MAAS-15]

Κλίμακα ενσυνείδητης προσοχής   Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα MAAS αναπτύχθηκε από τους Brown και Ryan το 2003 και έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει ένα βασικό χαρακτηριστικό της συνειδητότητας, δηλαδή μία κατάσταση του μυαλού στην οποία η προσοχή του νου απλά...

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Inventory Scale [ASRS-40]

Κλίμακα Διερεύνησης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας [ΚΔΕΠ-40]   Σκοπός Κλίμακας Στόχος της κλίμακας είναι να κάνει διάγνωση των δύο τύπων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας βασιζόμενη στο DSM-IV. Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα...

Altruism Scale [AS-8]

Κλίμακα Αλτρουισμού [ΚΑ-8] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Αλτρουισμού (Altruism Scale [AS]) δημιουργήθηκε βασιζόμενη στο ερωτηματολόγιο των Ahmed και Jackson (1979). Σκοπός της Κλίμακας είναι η μέτρηση της διάστασης του Αλτρουισμού. Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και...

World Health Organization Quality Of Life – BREF [WHOQOL-26]

Κλίμακα Ποιότητας Ζωής [WHOQOL-26]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Ποιότητας Ζωής (World Health Organization Quality Of Life [WHOQOL-26]) κατασκευάστηκε το 1994 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και είναι η σύντομη εκδοχή του WHOQOL-100 επειδή η συμπλήρωση του...

Τhe Αctive-Εmpathic Listening Scale [ΑΕLS-11]

Κλίμακα Eνεργητικής Eνσυναισθητικής Aκρόασης [ΑΕLS-11]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ενεργητικής Ενσυναισθητικής Ακρόασης (Τhe Αctive-Εmpathic Λistening Σcale [ΑΕLS-11])  αναπτύχθηκε από τον Drollinger και τους συνεργάτες του το 2006 Η Κλίμακα Ενεργητικής...

Relationship Attribution Measure [RAM-36]

Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις [ΕΑΣ-36]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Αποδόσεων στις Σχέσεις (Relationship Attribution Measure [RAM-18]) κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1992 από τους Fincham και Bradbury με σκοπό να μετρήσει τις αποδόσεις για τις...

Inspiration Scale [IS-8]

Κλίμακα Έμπνευσης [KE-8] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS-8]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η εμφάνιση...

Checklist for Autism in Toddlers [CHAT-14]

Checklist for Autism in Toddlers [CHAT-14] Κλίμακα Διερεύνησης του Αυτισμού στα Μικρά Παιδιά [ΚΔΑΠ-14]   Σκοπός Κλίμακας Ο στόχος δημιουργίας της κλίμακας Checklist for Autism in Toddlers [CHAT-14] είναι για να εξετάσει και να μελετήσει τον αυτισμό σε παιδιά που...

The Psychological Adjustment to Illness Scale [PAIS-44]

Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [ΚΨΠΑ-44]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ψυχολογικής Προσαρμογής στην Ασθένεια [PAIS-44] κατασκευάστηκε το 1978 από τον Μοrrow και τους συνεργάτες του και είναι κατάλληλη για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις...

BELIEFS ABOUT MEDICINES QUESTIONNAIRE [BMQ-19]

Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα [ΕΑΦ-19] Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-19]     Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Απόψεων για τα Φάρμακα (Beliefs about Medicines Questionnaire [BMQ-18]) αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε το 1999 από τους...

THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5]

Η Κλίμακα Αυτοκτονίας Paykel[PSS-5] THE PAYKEL SUICIDE SCALE[PSS-5] Σκοπός Κλίμακας Η κλίμακα [PSS-5] είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για την αξιολόγηση των διαφόρων εκδηλώσεων της αυτοκτονικής συμπεριφοράς σε κλινικό πληθυσμό (π.χ. σκέψεις θανάτου,...

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης...

Taylor Manifest Anxiety Scale [TMAS-50]

Κλίμακα Έκδηλου Άγχους του Taylor [ΚΕΑΤ-50]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός και αξιολόγηση του άγχους ενός ατόμου.  Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [TMAS-50] κατασκευάστηκε από τον Taylor το 1953 κι αποτελείται από 50 προτάσεις που...

Group Environment Questionnaire [GEQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος [GEQ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε...

Coping Across Situations Questionnaire [CASQ-20]

Κλίμακα Εκτίμησης των Στρατηγικών Αντιμετώπισης του Στρες [ΚΕΣΑΣ-20]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της κλίμακας είναι να μετρήσει τις στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες των εφήβων. Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [CASQ-20] κατασκευάστηκε από την Seiffge-Krenke το 1995 κι...

Leymann Inventory of Psychological Terror[LIPT-45]

Leymann Inventory of Psychological Terror[LIPT-45] Ερωτηματολόγιο της Ψυχολογικής Τρομοκρατίας του Leymann[LPT-45] Στόχος Ερωτηματολογίου  Στόχος του [LIPT-45] είναι η  μέτρηση του επιπολασμού και των μορφών του εργασιακού εκφοβισμού ή mobbing μεταξύ των εργαζομένων...

The Category List of Good Moments Scale [CLGMS-12]

The Category List of Good Moments Scale  [CLGMS-12] Κλίμακα Σημαντικών Ενδοσυνεδριακών Στιγμών   Ανάλυση Κλίμακας H  κλίμακα σημαντικών ενδοσυνεδριακών στιγμών κατασκευάστηκε από τους Mahrer και Nadler το 1986 με σκοπό να εντοπίσει και να κατηγοριοποιήσει...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά