Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

The revised UCLA Loneliness Scale-20) [UCLA-20]

Αναθεωρημένη Κλίμακα Μοναξιάς [UCLA-20]     Συγγραφείς Russel. L. A. Peplau και C. E. Cutrona (Προσαρμογή:Μ. Μαλικιώση-Λοίζου).   Σκοπός Η κλίμακα έχει ως στόχο τη μέτρηση του επιπέδου ψυχολογικής μοναξιάς που βιώνει ένα άτομο.   Σύντομη περιγραφή...

Fertility Problem Inventory (FPI-46)

Fertility Problem Inventory (FPI-46) Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Στρες της Υπογονιμότητας (ΕΜΣΥ-46) Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης του στρες της υπογονιμότητας (FPI-46) κατασκευάστηκε από τον Newton και τους συνεργάτες του το 1999 κι...

Inventory of Strengths-Brief [VIA-120]

Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα[ΔΣΤΧ-120]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα [Inventory of Strengths- Brief ] κατασκευάστηκε από τους Peterson και Seligman το 2004 και είναι μία σύντομη μορφή του αρχικού...

Differential Emotions Scale [mDES]

 Κλίμακα Θετικών Συναισθημάτων   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα θετικών συναισθημάτων κατασκευάστηκε  το 2003  από τους Fredrickson B. L., Tugade M. M., Waugh C. E. και Larkin G. R. Η κλίμακα αποτελείται από 20 ομάδες συναισθημάτων, οι οποίες αποσκοπούν στην...

Mini-Mental State Examination [MMSE-30]

Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης [ΕΨΚ-30] Ανάλυση Ερωτηματολογίου Η Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης (Mini - Mental State Examination [MMSE-30]) ή δοκιμή Folstein είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Marshal Folstein το 1975 και χρησιμοποιείται...

Inspiration Scale [IS]

Κλίμακα Έμπνευσης [ΚΕ] Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Έμπνευσης (Inspiration Scale [IS]) βασίζεται στο μοντέλο έμπνευσης των Thrash και Eliot (2003), το οποίο προτείνει την ύπαρξη τριών στοιχείων έμπνευσης: την εμφάνιση της έμπνευσης, την κινητοποίηση που η...

Conduct Disorder Rating Scale [CDRS-13]

Κλίμακα Αξιολόγησης Διαταραχής Συμπεριφοράς [CDRS-13]   Ανάλυση Κλίμακας Θεωρείται προτεραιότητα δημόσιας υγείας να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη δύσκολη συμπεριφορά των ανήσυχων εφήβων και παιδιών. Υπολογίζεται ότι η διαταραχή συμπεριφοράς (CD) επηρεάζει έως...

Ambivalent Ageism Scale [AAS -13]

Κλίμακα Αμφιθυμικού Γηρασμού [ΚΑΓ-13]   Σκοπός Κλίμακας Βασικός σκοπός της AAS -13 αποτελεί η αξιολόγηση δύο μορφών ηλικιακής συμπεριφοράς, που είναι η  καλοπροαίρετη και η εχθρική ηλικιακή συμπεριφορά Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα AAS-13 αναπτύχθηκε από τον Cary...

Patient Health Questionnaire [PHQ-9]

Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών   Ανάλυση Ερωτηματολογίου  Το Ερωτηματολόγιο για την Υγεία των Ασθενών (Patient Health Questionnaire [PHQ-9]) αναπτύχθηκε το 1999 από τον Spitzer και τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο της Columbia. Το PHQ-9 αποτελείται...

THE EATING ATTITUDES TEST (ΕΑΤ-26)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΣ-26) THE EATING ATTITUDES TEST (ΕΑΤ-26) Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο EAT-26 κατασκευάστηκε από τους Garner και τους συνεργάτες του το 1982. Επίσης θεωρείται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ που χρησιμοποιείται για την...

Brief Symptom Inventory [BSI-53]

Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων [BSI-53]   Ανάλυση Kλίμακας Η Κλίμακα Σύντομης Απογραφής Συμπτωμάτων (Brief Symptom Inventory [BSI-53]) κατασκευάστηκε από τον L. Derogatis και P. Spencer το 1982, είναι μία κατασκευή αυτοαναφοράς σχεδιασμένη να αξιολογεί τα...

The Karnofsky Performance Scale [ΚPS-11]

Κλίμακα Λειτουργικότητας Karnofsky   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Λειτουργικότητας (The Karnofsky Performance Scale [ΚPS-11]) δημιουργήθηκε το 1949 από τους Karnofsky και Burchenal. Η ΚPS-11 αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας και εστιάζει, κυρίως, στον...

Buss-Perry Aggression Questionnaire [AGQ-29]

Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας Buss-Perry [AGQ-29]     Ανάλυση Το Ερωτηματολόγιο Επιθετικότητας Buss–Perry (AGQ) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ψυχολογικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της επιθετικότητας σε άτομα. Αναπτύχθηκε από τους Δρ. Arnold...

Systems of Belief Inventory [SBI-15R]

Ερωτηματολόγιο ως προς τα Συστήματα Πεποιθήσεων [ΕΣΠ-15] Systems of Belief Inventory [SBI-15R] Σκοπός ερωτηματολογίου Ο σκοπός του [SBI-15R] είναι να εκτιμήσει και να μετρήσει τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές, οι οποίες είναι σχετικές με τη θρησκευτικότητα και την...

Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scale [F-COPES-30]

Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια [F-COPES-30]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης της Κρίσης στην Οικογένεια (Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales [F-COPES-30]) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε για να μετράει την κρίση στην οικογένεια...

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ  Η κυρτότητα ή αλλιώς, κύρτωση,  είναι μία παράμετρος, η οποία περιγράφει το σχήμα της πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, μετράει το βαθμό συγκέντρωσης των δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή και εκφράζει την ¨αιχμηρότητα¨ ή την...

Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ-13]

Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης [ΕΚΣΜ-13] Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης [ΚΜΣ-13] (Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ]) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς, που κατασκευάστηκε...

Instrumental Activities of Daily Living [IADL-8]

Instrumental Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής [ΙΔΚΖ-8]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Instrumental Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (Instrumental Activities of Daily Living [IADL]) αφορά τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται το άτομο υπό κανονικές...

Patient Health Questionnaire-4 [PHQ-4]

Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4] αναπτύχθηκε από τον Kroenke και τους συνεργάτες του το 2009 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανίχνευσης της κατάθλιψης. Επίσης δύναται να...

Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]

Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής [BPFAS-35]   Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης Σίτισης Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (Behavioral Pediatrics Feeding Assessment Scale [BPFAS-35]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων και...

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5]

Modified Dental Anxiety Scale [MDAS-5] Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Οδοντιατρικού Άγχους [ΕΜΟΑ-5]   Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο μέτρησης οδοντιατρικού άγχους (MDAS-5) κατασκευάστηκε από τον Humphris και τους συνεργάτες του, το 1995 και...

Drinking Refusal Self-Efficacy Questionnaire-Revised [DRSER-19]

Ερωτηματολόγιο Αυτοαποτελεσματικότητας Άρνησης Κατανάλωσης Ποτού-Αναθεωρημένο [DRSER-19]     Ανάλυση Το ερωτηματολόγιο αυτοαποτελεσματικότητας άρνησης κατανάλωσης ποτού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την ερευνητική κοινότητα για να...

Taylor Manifest Anxiety Scale [TMAS-50]

Κλίμακα Έκδηλου Άγχους του Taylor [ΚΕΑΤ-50]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός και αξιολόγηση του άγχους ενός ατόμου.  Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα [TMAS-50] κατασκευάστηκε από τον Taylor το 1953 κι αποτελείται από 50 προτάσεις που...

Satisfaction with Life Scale [SWLS-5]

Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή [SWLS-5]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (Satisfaction with Life Scale [SWLS-5]) δημιουργήθηκε από τους Diener, Emmons, Larsen και  Griffin το 1985 και αποτελεί ένα σύντομο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για τη...

Dental Relationship Questionnaire for phobic and non-phobic dental patients [ΕΡΟΣ-36]

Ερωτηματολόγιο Οδοντιατρικών Σχέσεων για φοβικούς και μη φοβικούς οδοντιατρικούς ασθενείς [ΕΡΟΣ-36] Dental Relationship Questionnaire for phobic and non-phobic dental patients [ΕΡΟΣ-36] Σκοπός Ερωτηματολογίου  Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αποκάλυψη της γνώμης...

The Couples Satisfaction Index[CSI-32]

The Couples Satisfaction Index[CSI-32] Ο Δείκτης Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32]   Σκοπός Κλίμακας Η Κλίμακα Ικανοποίησης Ζευγαριών[CSI-32] είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί την ικανοποίηση από τη σχέση άθικτων ζευγαριών (παντρεμένων, συμβιούντων...

Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]

Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας...

Personality Traits Test [PTT5-75]

Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας 5 [PTT5-75]     Συγγραφέας Ι. Τσαούσης.   Σκοπός Η δοκιμασία έχει ως στόχο να παρέχει μια συνοπτική αναφορά σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου.   Σύντομη περιγραφή Το ΤΕΧΑΠ5 αντιπροσωπεύει...

Anxious Thoughts Inventory [ATI-22]

Κατάλογος Άγχους Σκέψεων [ATI-22]     Ανάλυση   Ένας κατάλογος σκέψεων άγχους μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες σκέψεις ή προβληματισμούς που ενδέχεται να προκαλούν άγχος σε ένα άτομο. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αναγνωρίσει, να...

Social Capital Questionnaire [SCQ-36]

Social Capital Questionnaire [SCQ-36] Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου [ΚΠΕΚΚ-36]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της κλίμακας [SCQ-36] είναι η εκτίμηση των κοινωνικών παραμέτρων σε ατομικό επίπεδο που απαρτίζουν το κοινωνικό κεφάλαιο. Ανάλυση Κλίμακας Η...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά