Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Group Environment Questionnaire [GEQ-18]

Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Ομαδικού Περιβάλλοντος (Group Environment Questionnaire [GEQ-18]) αναπτύχθηκε από τον A. V. Carron το 1985 όταν είχε μια εναλλακτική σύλληψη των διαστάσεων της συνοχής. Ξεκίνησε με τη δημιουργία...

The Sickness Impact Profile [SIP-136]

Η Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας   Ανάλυση κλίμακας Ένα από τα πιο διαδεδομένα και συνηθισμένα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας ζωής είναι η Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας (The Sickness Impact Profile [SIP-136]). Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο...

FERTI Quality of Life [FERTIQoL-36]

Μέτρο της Ποιότητας της Γονιμότητας της Ζωής FERTI Ανάλυση κλίμακας Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), η Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM) και η Merck-Serono SA Geneva-Switzerland (θυγατρική της Merck KGaA...

Parental Authority Questionnaire [PAQ]

Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής Parental Authority Questionnaire [PAQ] Ανάλυση Κλίμακας Το Parental Authority Questionnaire [PAQ] δημιουργήθηκε το 1991 από τον Δρ. Buri του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου St. Thomas. Στόχος Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής έχει...

Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ]

Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ] Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης (Motivated Strategies for Learning Questionnaire - MSLQ) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς...

Wong & Law Emotional Intelligence Scale [WLEIS]

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης Wong & Law Emotional Intelligence Scale [WLEIS] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong και Law σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται σε  αυτοαξιολογήσεις και αξιολογήσεις άλλων. Αυτή η κλίμακα...

Measure of Job Satisfaction [MJS]

Κλίμακα Μέτρησης της Εργασιακής Ικανοποίησης Measure of Job Satisfaction [MJS] Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης κατασκευάστηκε το 1993 από τους Traynor and Wade και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες για την...

Personal Meaning Profile [PMP]

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Νοήματος Ζωής Personal Meaning Profile [PMP] Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο Personal Meaning Profile κατασκευάστηκε από τον Wong το 1998 για να αξιολογήσει το νόημα στη ζωή των ατόμων. Στόχος Το Personal Meaning Profile κατασκευάστηκε με...

Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36]

Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις   Ανάλυση κλίμακας Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις ( Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36])  κατασκευάστηκε από τους Fraley, Waller  και Brennan το 2000 και αποσκοπεί στη μέτρηση...

Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]

Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Αξιολόγησης της Συγχώρησης (Heartland Forgiveness Scale [HFS-18]), αρχικά αναπτύχθηκε το 1998, και η σημερινή της εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1999. Το 2003, το ερωτηματολόγιο της συγχώρησης δημοσιεύθηκε από τους...

The Perma Profiler

Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler The Perma Profiler Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern (2016) με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην. Στόχος Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην...

Parental Stress Index [PSI-36]

Δείκτης Γονικού Άγχους Parental Stress Index [PSI-36] Ανάλυση Κλίμακας Δείκτης Γονικού Άγχους (PSI), ένα ερωτηματολόγιο 120 ερωτήσεων που απαντάται από τους γονείς. Λόγο όμως της μεγάλης του έκτασης, δημιουργήθηκαν και άλλες μορφές  πιο σύντομου τύπου. Η πρώτη του...

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30]

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής νοημοσύνης – Σύντομη μορφή Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form [TEIQue-SF-30] Ανάλυση κλίμακας Το 2006 οι Petrides και Furnham δημιούργησαν την κλίμακα Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form...

The Spitzer Quality of Life Index [QOLI]

Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής Ανάλυση κλίμακας Ο Δείκτης Spitzer για την Ποιότητα Ζωής δημιουργήθηκε το 1981 από τον Spitzer και τους συνεργάτες του.  Αποτελείται από 5 βασικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: α) δραστηριότητες, β) καθημερινή ζωή, γ)...

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης(Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7])  κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα αυτοαξιολόγησης καταστάσεων του άγχους και της...

Defense Style Questionnaire (DSQ-40)

Ερωτηματολόγιο Αμυντικού Στυλ (έκδοση 40) Defense Style Questionnaire (DSQ-40) Ανάλυση Κλίμακας Το Defense Style Questionnaire (DSQ-40) προέρχεται από μια προηγούμενη έκδοση 88 ερωτημάτων που επανασημάνθηκε για πρώτη φορά από  τον Andrews et al., 1989, ο οποίος...

Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]

Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών (Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]) κατασκευάστηκε από τον N.S. Glickman το 1993 για να συμπεριλάβει άτομα με κανονική ακοή και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι...

Kidney Disease and Quality Of Life [KDQOL]

Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Νεφρική Ανεπάρκεια Kidney Disease and Quality Of Life [KDQOL] Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια κατασκευάστηκε το 1994 από τους Hays, Kallich, Mapes, Coons και Carter ώστε να...

Sense of Coherence Scale [SOC-29]

Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Εσωτερικής Συγκρότησης ( Sense of Coherence Scale [SOC-29]) δημιουργήθηκε από τον Aaron Antonovsky προκειμένου να διερευνήσει την έννοια της εσωτερικής συγκρότησης. Στόχος κλίμακας Η Κλίμακα SOC κατασκευάστηκε...

Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ]

Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης Motivated Strategies for Learning Questionnaire [MSLQ] Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Κινητοποιημένων Στρατηγικών Μάθησης (Motivated Strategies for Learning Questionnaire - MSLQ) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς...

Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]

Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών κρίσεων Ανάλυση κλίμακας Το Ερωτηματολόγιο Σοβαρότητας των Επιληπτικών κρίσεων(Seizure Severity Questionnaire [SSQ-11]) κατασκευάστηκε από τους Cramer και French το 2001. Οι επιληπτικές κρίσεις στους ασθενείς παραδοσιακά...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ - 5 Ανάλυση Κλίμακας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) κατασκευάστηκε από τον Achenbach το 1991και απευθύνεται κυρίως στους γονείς και στους...

Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7]

Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης(Hospitality Anxiety and Depression Scale [HADS-7])  κατασκευάστηκε το 1983 από τους A. S. Zigmond και R. P. Snaith και είναι μία κλίμακα αυτοαξιολόγησης καταστάσεων του άγχους και της...

Fatigue severity scale [FSS-16]

Κλίμακας Βαρύτητας της Κόπωσης Fatigue severity scale [FSS-16] Ανάλυση κλίμακας Το FSS είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο ερωτηματολόγιο που διερευνά τη σοβαρότητα της κόπωσης σε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η κλίμακα αυτή είχε...

The Perma Profiler

Ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler The Perma Profiler Ανάλυση Κλίμακας Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην PERMA Profiler κατασκευάστηκε από τους Butler και Kern (2016) με βάση τη θεωρία του Seligman για τα πέντε βασικά συστατικά του ευ ζην. Στόχος Το ερωτηματολόγιο Ευ Ζην...

Inventory of Strengths Youth Ages 10-17 [VIA-198]

Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Μέτρησης Δυνατών Στοιχείων Χαρακτήρα για παιδιά 10-17 χρονών ( Inventory of Strengths Youth Ages 10-17 [VIA-198])  από τους Park και Peterson το 2003. Είναι ένα μέσο...

The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [ΤSES-24]

Ερωτηματολόγιο Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών Ανάλυση κλίμακας  Το ερωτηματολόγιο Αυτό-αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (The Teacher’s Sense of Efficacy Scale [SES-24]) κατασκευάστηκε από τους Tschannen Moran και Woolfolk-Hoy (2001) προκειμένου να αξιολογήσει...

Professional Quality of Life Scale [ProQOL-30]

Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής Professional Quality of Life Scale [ProQOL-30] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής, γνωστή ως ProQOL, είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα που αφορά την μέτρηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της...

Gala Personality Test [GPT-50]

Gala Τεστ Προσωπικότητας Ανάλυση Κλίμακας Το Gala Τεστ Προσωπικότητας (Gala Personality Test [GPT-50]) κατασκευάστηκε από τους Γαλανάκη και Σταλίκα το 2006 με άξονα την θεώρηση των 5 μεγάλων παραγόντων και προσπαθεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει διαστάσεις, πτυχές...

Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36]

Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις   Ανάλυση κλίμακας Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Βιωμάτων στις Κοντινές Σχέσεις ( Experiences in Close Relationships-Revised [ECR-R-36])  κατασκευάστηκε από τους Fraley, Waller  και Brennan το 2000 και αποσκοπεί στη μέτρηση...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά