Διαδικτυακές Έρευνες

Σχεδιασμός και Στάθμιση Ερωτηματολογίων

Στη DatAnalysis σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στη DatAnalysis,

σχεδιάζουμε, προωθούμε και ολοκληρώνουμε διαδικτυακές επιστημονικές μελέτες, έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών (πελατολογίου) με τη χρήση σύγχρονης πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, πάντα με την υποστήριξη των εξειδικευμένων αναλυτών – ερευνητών μας σε κάθε τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας.

Αναλαμβάνουμε τόσο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της έρευνας, όσο τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων καθώς και την αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στην πλατφόρμα research της σελίδας μας μπορείτε να δείτε τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες αγοράς που έχουμε ολοκληρώσει. 

Έρευνες Αγοράς

Η DatAnalysis προσφέρει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται για την βαθύτερη κατανόηση των πελατών σας και των τάσεων της αγοράς. Μια αποτελεσματική έρευνα αγοράς είναι ικανή να συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχετε, αλλά και στο να επιτευχθεί θετική επιστροφή στις επενδύσεις marketing που πραγματοποιείτε.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται σχεδιασμός marketing plan, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων και ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT και εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έρευνες Ικανοποίησης πελατών

Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών σας είναι σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε αναλόγως έτσι ώστε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και τελικά να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.

Με την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης των πελατών θα καταφέρετε να διατηρήσετε την αφοσίωση του υπάρχοντος πελατολογίου σας και επιπλέον θα το διευρύνετε. Η DatAnalysis χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης, σας βοηθάει να επικεντρωθείτε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας.

Maastricht Questionnaire [MQ-21]

Maastricht Questionnaire [MQ-21] Ερωτηματολόγιο Ενεργειακής Εξάντλησης [ΕΕΕ-21] Σκοπός ερωτηματολογίου Στόχος είναι η αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης των ατόμων και ειδικά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα. Ανάλυση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο...

COPE Inventory Questionnaire [CIQ-60]

Ερωτηματολόγιο COPE Inventory [CIQ-60]   Ανάλυση    Το COPE Inventory είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετούν τα άτομα σε στρεσογόνες καταστάσεις. Αποτελείται από 14 υποκλίμακες, καθεμία από...

The Patient Pain Questionnaire [PPQ-16]

Ερωτηματολόγιο Πόνου Ασθενούς [PPQ-16]   Ανάλυση Ο πόνος από τον καρκίνο αναγνωρίζεται ως σοβαρό εμπόδιο για την ψυχολογική ευημερία των ασθενών με καρκίνο. Ένας από τους κύριους στόχους της παλλιατικής φροντίδας είναι να προστατεύει τους ασθενείς από τον πόνο,...

Nettler’s Alienation [NA-17]

Αλλοτρίωση του Nettler [NA-17]   Ανάλυση Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου της Nettler για την αποξένωση στοχεύει στην κατανόηση των συναισθημάτων αποξένωσης που μπορεί να βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Η αποξένωση, όπως ορίζεται από τον Nettler,...

Patient Health Questionnaire-4 [PHQ-4]

Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενών [PHQ-4] αναπτύχθηκε από τον Kroenke και τους συνεργάτες του το 2009 και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία ανίχνευσης της κατάθλιψης. Επίσης δύναται να...

Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)

Διάθεση και Συναισθήματα Παιδιών και Εφήβων (ΕΔΣ) Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο MFQ-33 δημιουργήθηκε από τους Costello, Angold το 1988. Αποτελείται από 33 δηλώσεις που αφορούν αιτιολογικές αποδόσεις και...

SOCIOCULTURAL ATTITUDES TOWARDS APPEARANCE SCALE [SATAS-38]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ [SATAS-38]     Ανάλυση   Η ανάλυση του SATAS γίνεται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων για να κατανοηθεί πώς οι διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές συμβάλλουν στις στάσεις και αντιλήψεις των...

Condensed Memorial Symptom Assessment Scale [CMSAS-11]

Συντομευμένη Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπτωμάτων Μνήμης [CMSAS-11]   Ανάλυση Κλίμακας Με την εισαγωγή και την αυξανόμενη αποδοχή του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας, γίνεται ολοένα πιο συνηθισμένο να αξιολογείται η ποιότητα ζωής των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια ή...

Asian cultural values [ACV-46]

Ασιατικές πολιτιστικές αξίες [ACV-46]   Ανάλυση Οι ασιατικές πολιτιστικές αξίες είναι πολυσύνθετες και ποικίλες, αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία και την πλούσια ιστορία της ηπείρου. Μια σημαντική πτυχή αυτών των αξιών είναι η έμφαση στην οικογένεια και τις...

Ego-undercontrol scale [AQ-37]

Κλίμακα υποελέγχου του εγώ   Συνοπτικά   Η "Ego-Undercontrol Scale" είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθμού αυτοελέγχου και της ικανότητας αυτορρύθμισης των ατόμων. Η σωστή σχεδίαση, ανάλυση και βαθμονόμηση της κλίμακας εξασφαλίζουν την...

Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6]

Ερωτηματολόγιο Γνώσης για τον Καρκίνο[ΕΓΚ-6] Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6] Σκοπός Ερωτηματολογίου Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάζει τη γνώση και την αντίληψη του παιδιού για τον παιδιατρικό  καρκίνο. Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο...

Anger Assessment With The Staxi-CA [AAWTS-46]

Αξιολόγηση Θυμού με το Staxi-CA [AAWTS-46] Σκοπός Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τον θυμό με βάση το STAXI-CA Ανάλυση Η Οργή είναι μια φυσιολογική συναισθηματική κατάσταση που εμπειρούνται όλοι, αλλά όταν ξεφεύγει από τον έλεγχο, μπορεί...

Intolerance of Uncertainty Scale [IUS]

Κλίμακα Μη Ανοχής στην Αβεβαιότητα [IUS]     Ανάλυση Η Μη Ανοχής στην Αβεβαιότητα (Intolerance of Uncertainty) είναι μια ψυχολογική κατασκευή που αναφέρεται στη δυσκολία των ατόμων να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και την ασάφεια. Άτομα με υψηλή μη ανοχή...

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Adolescent [TEIQue-AF]

Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης Χαρακτηριστικού-Εφηβική Έκδοση [TEIQue-AF]     Ανάλυση Το Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Νοημοσύνης Χαρακτηριστικού-Εφηβική Έκδοση σχεδιάστηκε για να μετρήσει τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής νοημοσύνης στους...

Social attitudes questionnaire [SAQ-50]

Ερωτηματολόγιο κοινωνικών στάσεων [SAQ-50]   Ανάλυση Η ανάλυση των δεδομένων από το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Στάσεων περιλαμβάνει την ποσοτική και ποιοτική εξέταση των απαντήσεων. Οι ποσοτικές αναλύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν στατιστικές τεχνικές όπως η ανάλυση...

Attitudes Towards Disabled Persons [ATDP-20]

Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες [ATDP-20]     Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Attitudes Towards Disabled Persons [ATDP-20]) δημιουργήθηκε από τους H. E. Yuker, J. R. Block και...

Headache-Specific Locus of Control Scale [AQ-33]

Κλίμακα Τόπου Ελέγχου Ειδική για Κεφαλαλγία     Συνοπτικά   Η "Headache-Specific Locus of Control Scale" είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των πεποιθήσεων των ατόμων σχετικά με τον έλεγχο που πιστεύουν ότι έχουν πάνω στους πονοκεφάλους...

Alcohol‚ Drugs and the Family Social Support Scale [ADFSSS-25]  

Αλκοόλ, Ναρκωτικά και Κλίμακα Κοινωνικής Υποστήριξης Οικογένειας   Ανάλυση: Η ανάλυση του ADFSSS-25 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων με σκοπό να προσδιοριστούν οι διάφορες διαστάσεις της οικογενειακής υποστήριξης. Αυτές οι διαστάσεις μπορεί...

Friel Co-Dependency Assessment Inventory (FCDAI)

Απογραφή αξιολόγησης συνεξάρτησης Friel     Περιγραφή   Το Friel Co-Dependency Assessment Inventory είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση και μέτρηση της συν-εξάρτησης. Η συν-εξάρτηση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα...

Functional Living Index Cancer (FLIC-22)

Δείκτης Λειτουργικής Διαβίωσης-Καρκίνος (ΔΛΔΚ-22) Functional Living Index Cancer (FLIC-22) Σκοπός και ανάλυση ερωτηματολογίου Ο δείκτης λειτουργικής διαβίωσης για τον καρκίνο (FLIC-22) κατασκευάστηκε από τον Schipper και τους συνεργάτες του, το 1984 και αποτελείται...

Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – Revised [SATAQ- R-21]

Ερωτηματολόγιο Sociocultural Attitudes Towards Apparance – Αναθεωρημένο [SATAQ- R-21]   Ανάλυση Το Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire – Revised (SATAQ-R) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τις...

The symbolic racism 2000 scale [TSRS-8]

Η κλίμακα συμβολικού ρατσισμού 2000 [TSRS-8]   Ανάλυση κλίμακας Η κλίμακα συμβολικού ρατσισμού 2000 (TSRS-8) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία για να μετρήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον...

Vaux Social Support Record [VSSR]

Καταγραφή Κοινωνικής Υποστήριξης του Vaux     Ανάλυση   Η Καταγραφή Κοινωνικής Υποστήριξης του Vaux (Vaux Social Support Record, SSR) κατασκευάστηκε από τον Alan Vaux. Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κοινωνικής...

Organizational Health Inventory for Middle Schools [OHI-M-45]

Οργανωτική Απογραφή Υγείας για Γυμνάσια [OHI-M-45]   Ανάλυση Η ανάλυση των δεδομένων από το OHI-M περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση των απαντήσεων των ερωτηθέντων σε κλίμακες Likert, που κυμαίνονται από το "διαφωνώ απόλυτα" έως το "συμφωνώ απόλυτα". Τα αποτελέσματα...

Social behavior questionnaire [SBQ-28]

Ερωτηματολόγιο κοινωνικής συμπεριφοράς [SBQ-28]   Ανάλυση Το Social Behavior Questionnaire (SBQ) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κοινωνικής συμπεριφοράς ατόμων, συνήθως παιδιών και εφήβων. Η ανάλυση των δεδομένων από το SBQ...

Nettler’s Alienation [NA-17]

Αλλοτρίωση του Nettler [NA-17]   Ανάλυση Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου της Nettler για την αποξένωση στοχεύει στην κατανόηση των συναισθημάτων αποξένωσης που μπορεί να βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Η αποξένωση, όπως ορίζεται από τον Nettler,...

Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7]

  Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children [SHCS-Children-7] Κλίμακα Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας της Κλινικής Ύπνωσης στα Παιδιά [ΚΜΑΚΥ-Π-7]   Σκοπός κλίμακας Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας...

Empathy quotient for adults [EQFA-60]

Πηλίκο ενσυναίσθησης για ενήλικες [EQFA-60]   Ανάλυση Το EQ αποτελείται από 60 ερωτήσεις που καλύπτουν διάφορες πτυχές της συναισθηματικής εμπάθειας, όπως η ικανότητα να καταλαβαίνεις τα συναισθήματα άλλων, η συμπάθεια και η αντίληψη των κοινωνικών σημάτων....

Self-Construal Scale [SCS-78]

Κλίμακα Αυτοκατασκευής [SCS-78]   Ανάλυση Η Self-Construal Scale (SCS) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μετρήσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ορίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη...

Αξιοπιστία Ελέγχου

Αξιοπιστία Ελέγχου Η αξιοπιστία ενός ελέγχου αναφέρεται στην ικανότητα του ελέγχου να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς και να αναγνωρίζει και να αναφέρει ορθά τις αδυναμίες ή τις παραβιάσεις σε μια διαδικασία, σύστημα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που...

Τουριστικές Έρευνες

Αναλαμβάνουμε επίσης τη διεξαγωγή ερευνών κοινωνικού και τουριστικού περιεχομένου για εταιρείες και οργανισμούς προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την κατασκευή ερωτηματολογίων προσαρμοσμένα κάθε φορά στις ανάγκες των πελατών μας και φυσικά τη συλλογή και ανάλυση των απαιτούμενων δεδομένων.

Ερωτηματολόγια

Η DatAnalysis καινοτομώντας στο χώρο της Στατιστικής Ανάλυσης κατασκευάζει το δικό σας προσωπικό ερωτηματολόγιο, το οποίο σας απαλλάσσει από το βάρος της συλλογής των δεδομένων και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας συμβάλουμε στην κατασκευή του ερωτηματολογίου της έρευνας και στη συνέχεια το αναρτούμε στο διαδίκτυο για συμπλήρωση. Με βάση το πρωτόκολλο της έρευνας, επιλέγουμε αν τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν ανοικτά (προς όλους) ή κλειστά (αποστέλοντας προσκλήσεις), διαφυλάττοντας πάντα την ανωνυμία και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

Στείλτε μας τις απορίες σας...

Ωράριο

Δ-Τ-Τ-Π-Π: 10:00 – 18:00
Σ-Κ: Κλειστά