Κλίμακα αξιολόγησης επιλογισμού [ARS-28]

 

Ανάλυση κλίμακας

Μια κλίμακα αξιολόγησης επιλογισμού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην αξιολόγηση διαφόρων επιλογών ή εναλλακτικών λύσεων με βάση καθορισμένα κριτήρια. Αναπτύσσεται συνήθως με σκοπό να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και την προτίμηση της καλύτερης δυνατής επιλογής. Μια τυπική κλίμακα αξιολόγησης επιλογής περιλαμβάνει συνήθως μια λίστα με κριτήρια, κάθε ένα από τα οποία έχει αντιστοιχισμένο βαθμολογικό σύστημα. Οι χρήστες αναθέτουν βαθμολογίες σε κάθε εναλλακτική επιλογή βάσει αυτών των κριτηρίων, και συνήθως οι βαθμολογίες συνολικοποιούνται για να προκύψει μια συνολική αξιολόγηση.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας αξιολόγησης επιλογής είναι να παρέχει ένα σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν διαφορετικές επιλογές ή εναλλακτικές λύσεις με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Οι βαθμολογίες που ανατίθενται σε κάθε επιλογή σε συνάρτηση με αυτά τα κριτήρια μπορούν να παρέχουν μια ξεκάθαρη αξιολόγηση του ποια επιλογή είναι πιο προτιμητέα ή πιο κατάλληλη. Συνεπώς, ο στόχος της κλίμακας αξιολόγησης επιλογής είναι να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να βοηθήσει στην επιλογή της καλύτερης δυνατής επιλογής με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που είναι σημαντικά για τον χρήστη.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα ARS-28 αποτελείται από 28 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής: 1=Μεξικάνικο/Medicano, 2=Chicano, 3=Μεξικανός Αμερικανός, 4=Ισπανός, Ισπανόφωνος, Λατινοαμερικανός, Αμερικανός, 5=Αγγλοαμερικανός/άλλο

 

Βιβλιογραφία

Montgomery‚ G. T. (1992). Comfort with acculturation status among students from south Texas. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 14‚ 201–223.

Davis LE and Engel RJ. Measuring Race and Ethnicity. New York‚ NY: Springer 2011.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!