Κλίμακα Προσλαμβανόμενων Γεγονότων για Εφήβους [ΚΠΓΕ-28]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να μετρήσει τα επίπεδα του στρες στα οποία βρίσκονται έφηβοι αλλά και άτομα που βρίσκονται στην πρώτη μετεφηβική ηλικία.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα κατασκευάστηκε από τους Compas et al. το 1987, απευθυνόμενη σε έφηβους και σε άτομα που διανύουν την πρώτη μετεφηβική ηλικία. Υπολογίζει το στρες ως αποτέλεσμα διάφορων μεγάλων αλλά και καθημερινών γεγονότων της ζωής που πιθανόν επέφεραν κάποιο αντίκτυπο.

 

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων έγινε με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, με το 0 να υποδηλώνει το «δεν μου έχει συμβεί» και το 4 το «πολύ δύσκολο», αντίστοιχα. Μέσω του ερωτηματολογίου λαμβάνεται ο δείκτης Αντίκτυπου Πιεστικών Καταστάσεων, ο οποίος εξάγεται αθροίζοντας τις τιμές των ερωτήσεων που έχουν τεθεί.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Για τον Αντίκτυπο Πιεστικών Καταστάσεων που αφορούν τον ψυχισμό, ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (cronbach’s a) έδειξε πολύ καλή αξιοπιστία με 0,81. Η κλίμακα προσαρμοστεί από τον Petrogiannis ενώ έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά.

Βιβλιογραφία

Compas, B. E., Davis, G. E., Forsythe, C. J., & Wagner, B. M. (1987). Assessment of major and daily stressful events during adolescence: the Adolescent Perceived Events Scale. Journal of consulting and clinical psychology, 55(4), 534.

Petrogiannis, Konstantinos. (2002). Στρεσσογόνοι παράγοντες και στρατηγικές αντιμετώπισης σε ένα δείγμα του φοιτητικού πληθυσμού (in Greek). Παιδί & Έφηβος – Ψυχική Υγεία & Ψυχοπαθολογία.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!