Ερωτηματολόγιο Άγχους Αποχωρισμού Ενηλίκων [ASA-27]

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Άγχους Αποχωρισμού Ενηλίκων σχεδιάστηκε για να μετρήσει την παρουσία και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων άγχους αποχωρισμού σε ενήλικες. Το ASA-27 εξετάζει τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την ανησυχία και τον φόβο αποχωρισμού από σημαντικά πρόσωπα ή ασφαλή περιβάλλοντα.

 

Στόχος

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση του άγχους αποχωρισμού στους ενήλικες, προκειμένου να βοηθήσει τους κλινικούς επαγγελματίες να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν αυτή την ψυχολογική κατάσταση. Το εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς, για την κατανόηση των επιπτώσεων του άγχους αποχωρισμού στην ενήλικη ζωή.

 

Βαθμονόμηση

 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert από 0 (ποτέ) έως 3 (συχνά).

 

Βιβλιογραφία

 

Manicavasagar, V., Silove, D., Wagner, R., & Drobny, J. (2003). “A self-report questionnaire for measuring separation anxiety in adulthood”. Comprehensive Psychiatry, 44(2), 146-153.