Επίθεση προς τους Γονείς- Αξιολόγηση Υψηλού Κινδύνου Συμπεριφορικών Πράξεων [ATP-9]

 

Σκοπός:

Σκοπός της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι να καταγράψει την συχνότητα κακών συμπεριφορών επιθετικότητας προς τους γονείς.

 

Ανάλυση:

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση μετρά τη συχνότητα με την οποία οι συνομήλικοι ή οι φίλοι φωνάζουν, καταριούνται ή χτυπούν τους γονείς τους, ή είναι αντικείμενο τέτοιων συμπεριφορών από τους γονείς τους. Οι ερωτήσεις θέτονται κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ενός προς ένα.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων:

Το άθροισμα των “A” ερωτήσεων στις οποίες ο αντιστοιχών απάντησε “ναι” υπολογίζεται. Οι ερωτήσεις ανοικτής απάντησης δεν βαθμολογούνται. Για εκείνους τους αντιστοιχούντες που σκόραραν τουλάχιστον 1, η συχνότητα υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των απαντήσεων στα “B” ή “C” είδη (Πόσο συχνά;). Οι τιμές πόντων αντιστοιχούν ως εξής: Σπάνια = 1, Περιστασιακά = 2, Κανονικά = 3. Ένα υψηλό σκορ υποδεικνύει υψηλό επίπεδο έκθεσης σε επιθετική οικογενειακή συμπεριφορά.

 

Βιβλιογραφία Aggression Towards Parents-High Risk Behavior Assessment [ATP]

 

Dolan S. Doctoral Dissertation. Chicago‚ IL: University of Chicago‚ Department of Psychology‚1989

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!