Κλίμακα Θυμού και Υποστήριξης [ASS-6]

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τον θυμό και την υποστήριξη

 

Ανάλυση

Το Anger and Support Scale (AAS) δημιουργήθηκε για να μετρήσει το αντιλαμβανόμενο επίπεδο υποστήριξης γύρω από το συναίσθημα του θυμού. Το AAS είναι ένα μέτρο που προσαρμόζεται ειδικά για την αξιολόγηση του θυμού, περιλαμβάνει τύπους υποστήριξης που είναι πιθανόν να ανταποκρίνονται σε μια ευρεία γκάμα στρεσογόνων γεγονότων (Cohen & Wills, 1985), όπως συναισθηματική και πληροφοριακή υποστήριξη, δεν καθορίζει τον τύπο της σχέσης (πράγμα που δεν περιορίζει τη χρήση του) και έχει προτυπωθεί με μια αφροαμερικανική, εφηβική πληθυσμιακή ομάδα. Επίσης, το AAS είναι αυτοεξηγούμενο, εύκολο στη χρήση, θα είναι εύκολα διαθέσιμο χωρίς κόστος και εξοικονομεί χρόνο, πράγμα που το καθιστά ένα ιδανικό ερευνητικό εργαλείο για χρήση όταν ο χρόνος των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος ή όταν εφαρμόζονται πολλαπλά μέτρα

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα Θυμού και Υποστήριξης (AAS) μετρά το αντιλαμβανόμενο επίπεδο υποστήριξης εντός των συναισθημάτων θυμού ενός συμμετέχοντα. Οι συμμετέχοντες απαντούν σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων, με 1 = απόλυτα διαφωνώ έως 5 = απόλυτα συμφωνώ. Υψηλά σκορ στο AAS υποδηλώνουν υψηλότερο επίπεδο αντιλαμβανόμενης υποστήριξης. Με έναν πιθανό εύρος από 6 έως 30, το μέσο σκορ AAS ήταν 16,98 με SD 6,36. Η συνολική εσωτερική συνέπεια του 6-στοιχείων AAS παρήγαγε μια ισχυρή συνολική αξιοπιστία (α= .857), υποδεικνύοντας ένα υψηλό βαθμό εσωτερικής συνέπειας μεταξύ των στοιχείων στην κλίμακα. Οι συνολικές συσχετίσεις στοιχείων κυμαίνονταν από .59 έως .68, υποδεικνύοντας την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των στοιχείων και του υπόλοιπου μέτρου.

 

– Α = Συμφωνώ απόλυτα (SD)

– Β = Συμφωνώ ελαφρώς (MD)

– C = Συμφωνώ και Διαφωνώ εξίσου (A/D)

– D = Διαφωνώ ελαφρώς (MA)

– E = Διαφωνώ απόλυτα (SA)

 

Βιβλιογραφία

Russell‚ Jaquaye‚ “Instrument Development: Youth Anger‚ Youth Forgiveness‚ and Youth Emotional Support” (2013). University of Wisconsin Milwaukee .Theses and Dissertations. Paper 264.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!