Αξιολόγηση Θυμού με το Staxi-CA [AAWTS-46]

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τον θυμό με βάση το STAXI-CA

Ανάλυση

Η Οργή είναι μια φυσιολογική συναισθηματική κατάσταση που εμπειρούνται όλοι, αλλά όταν ξεφεύγει από τον έλεγχο, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Το Ερωτηματολόγιο Έκφρασης Οργής Κατάστασης-Χαρακτηριστικού Παιδιού και Εφήβου (STAXI-CA) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση και την κατανόηση της οργής σε παιδιά και εφήβους. Το STAXI-CA είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που αξιολογεί τόσο την ένταση της οργής όσο και τον τρόπο που εκφράζεται. Αποτελείται από δύο κλίμακες: την κλίμακα Κατάστασης-Οργής και την κλίμακα Χαρακτηριστικού-Οργής. Η κλίμακα Κατάστασης-Οργής μετρά την ένταση της οργής στη στιγμή που συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο, ενώ η κλίμακα Χαρακτηριστικού-Οργής αξιολογεί την τάση να εμφανίζεται η οργή με την πάροδο του χρόνου. Το STAXI-CA περιλαμβάνει επίσης δύο υποκλίμακες: την υποκλίμακα Εσωτερικής Οργής και την υποκλίμακα Εξωτερικής Οργής. Η υποκλίμακα Εσωτερικής Οργής μετρά την τάση να εσωτερικοποιείται η οργή, ενώ η υποκλίμακα Εξωτερικής Οργής μετρά την τάση να εξωτερικοποιείται η οργή. Το STAXI-CA είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο μέτρησης της οργής σε παιδιά και εφήβους. Έχει δειχθεί ότι είναι ευαίσθητο στις αλλαγές της οργής με τον χρόνο και σχετίζεται με άλλες μετρήσεις οργής και επιθετικότητας. Το STAXI-CA αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την κατανόηση της οργής σε παιδιά και εφήβους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό παρεμβάσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά την οργή τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο [AAWTS-46] αποτελείται από 46 στοιχεία. Περιλαμβάνει 6 διαστάσεις, 5 πτυχές και 1 δείκτη θυμού. Στο STAXI-2, τρεις από τις πέντε αρχικές κλίμακες του STAXI παραμένουν το ίδιο: Χαρακτηριστικό Θυμού (T-Ang), Έκφραση Θυμού-Έξω (AX-O) και Έκφραση Θυμού-Μέσα (AX-I). Οι δύο υποκλίμακες T-Ang, Θυμωμένη Συνήθεια (T-Ang/T) και Θυμωμένη Αντίδραση (T-Ang/R), είναι επίσης αναλλοίωτοι. Παιδιατρικού Θυμού, με 10 στοιχεία και 2 παράγοντες, εξωτερικευμένος και εσωτερικευμένος Θυμός

Βιβλιογραφία

Anger assessment with the STAXI-CA: Psychometric properties of a new instrument for children and adolescents del Barrio V., Aluja A., Spielberger C. (2004)  Personality and Individual Differences,  37  (2) , pp. 227-244.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!