Ερωτηματολόγιο Σταδίων Αλλαγής για την Ανορεξία Νευρικού Τύπου [ANSCQ-20]

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Σταδίων Αλλαγής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την κλινική πρακτική για να αξιολογήσει την προθυμία ενός ατόμου να αλλάξει συμπεριφορά ή να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας. Για την ανορεξία νευρικού τύπου, το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουμε την προθυμία ενός ατόμου να αντιμετωπίσει την κατάσταση του. Το ερωτηματολόγιο προσφέρει μια ιδέα για το πού βρίσκεται κάποιος στη διαδικασία αλλαγής και ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανορεξία νευρικού τύπου είναι μια σοβαρή διαταραχή της διατροφής και η αντιμετώπισή της συχνά απαιτεί εξειδικευμένη ψυχολογική και ιατρική παρέμβαση.

 

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παράσχει μια δομημένη μέθοδο αξιολόγησης της προθυμίας και της ετοιμότητας του ατόμου να αλλάξει τη συμπεριφορά του σχετικά με την ανορεξία.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ANSCQ-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία το κάθε ένα έχει διάφορες επιλογές που θα επιλέξει ο συμμετέχων.

 

 

Βιβλιογραφία

Rieger‚ E.‚ Touyz‚ S.‚ Schotte‚ D.‚ Beumont‚ P.‚ Russel‚ J.‚ Clarke‚ S.‚ Kohn‚ M.‚ & Griffiths‚ R. (2000). Development of an instrument to assess readiness to recover in anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders‚ 4‚ 387-396.