Κλίμακα Άγχους για την Ηλικία [AAS-20]

 

 

Ανάλυση

Ο φόβος της γήρανσης είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου οι άνθρωποι βιώνουν ανησυχία, φόβο ή άγχος σχετικά με τη διαδικασία της γήρανσης. Αυτό μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για την φθορά της φυσικής υγείας, των γνωστικών ικανοτήτων, των αλλαγών στην εμφάνιση, των κοινωνικών σχέσεων και των υπαρξιακών ζητημάτων. Η κλίμακα άγχους για την ηλικία είναι ένα εργαλείο το οποίο θα αξιολογήσει και θα μετρήσει τα επίπεδα άγχους των ατόμων όσον αφορά την διαδικασία της γήρανσης.

 

Σκοπός

Η “Κλίμακα Άγχους σχετικά με την Ηλικία” έχει σχεδιαστεί για τον αξιολογισμό και τη μέτρηση του επιπέδου άγχους που έχουν τα άτομα σχετικά με τη διαδικασία της γήρανσης.

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα AAS-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

a) Φόβος ηλικιωμένων ατόμων,

b) Ψυχολογικές Ανησυχίες,

c) Φυσική Εμφάνιση,

d) Φόβος Απώλειας.

 

Βιβλιογραφία

Lasher‚ Kathleen Patterson‚ (1987). “Development and initial validation of the Anxiety about Aging Scale”. Dissertation Archive. Paper 2835.

Lasher‚ K. P.‚ & Faulkender‚ P. J. (1993). Measurement of aging anxiety: Development of the Anxiety about Aging Scale. International Journal of Aging and Human Development‚ 37(4):247-259.

Wisdom‚ Nicholas M. (2010). Oklahoma State University. Doctoral dissertation

Arash Poorsattar Bejeh Mir1‚* and Morvarid Poorsattar Bejeh Mir. (2014). Dentistry students ageing anxiety levels in northern Iran. Gerodontology‚ 31(4): 260–264