Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης Διαταραχής Άγχους [ADDQ-4]

 

Ανάλυση

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καταγράφει τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις του άγχους στην καθημερινή ζωή. Αυτό το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα φυσικά συμπτώματα, όπως οι καρδιακοί παλμοί και οι δυσκολίες αναπνοής, καθώς και τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις, όπως η αποφυγή καταστάσεων που προκαλούν άγχος.

 

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο για τη διαταραχή του άγχους έχει ως σκοπό τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών για τα συμπτώματα, τις σκέψεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου που αξιολογείται

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ADDQ-4 αποτελείται από 4 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται στα εξής: Κανένα, Ελαφρύ, Μέτριο, Σοβαρό, Πολύ Σοβαρό

 

 

Βιβλιογραφία

Norton, P. J., & Robinson, C. M. (2010). Development and evaluation of the anxiety disorder diagnostic questionnaire. Cognitive Behavior Therapy, 39, 137-149