Κατάλογος Άγχους Εμφάνισης [AAI-10]

 

 

Ανάλυση

 

Τα καταλόγους άγχους είναι συνήθως αυτοαξιολογητικά μέτρα που σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων άγχους που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο πεδίο, όπως η εμφάνιση σε αυτήν την περίπτωση. Αυτοί οι κατάλογοι χρησιμοποιούνται συχνά σε ερευνητικά και κλινικά πλαίσια για να κατανοήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τον βαθμό άγχους που βιώνουν οι άνθρωποι.

 

Σκοπός

Ο σκοπός ενός “Appearance Anxiety Inventory” πιθανώς είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει το επίπεδο άγχους που βιώνει ένα άτομο σχετικά με την εμφάνισή του

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο AAI-10 αποτελείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται στα εξής: 0=Καθόλου, 1=Λίγο, 2=Συχνά, 3=Πολύ, 4=Συνεχώς

 

Βιβλιογραφία

Veale, D., Eshkevaria, E., Kanakama, N., Ellisona, N., Costa, A., and Werner, T. (2014). The Appearance Anxiety Inventory: Validation of a Process Measure in the Treatment of Body Dysmorphic Disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 605-616.