Κλίμακα Άγχους για την Εμφάνιση [AAS-30]

 

 

Ανάλυση

Η κλίμακα άγχους για την εμφάνιση σχεδιάστηκε για να καταγράψει τον ψυχολογικό και συναισθηματικό αντίκτυπο των ανησυχιών ή των εκφραζόμενων ανησυχιών σχετικά με το σώμα, τα χαρακτηριστικά ή τη συνολική εμφάνιση. Οι άνθρωποι που βιώνουν άγχος για την εμφάνιση μπορεί να αισθάνονται δυσφορία, αναστάτωση ή ανησυχία σχετικά με διάφορες πτυχές του σώματός τους, του προσώπου τους ή της συνολικής τους εμφάνισης.

 

Σκοπός

Ο σκοπός μιας “Κλίμακας Άγχους για την Εμφάνιση” είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει το επίπεδο άγχους ή δυσφορίας που βιώνουν τα άτομα συγκεκριμένα σχετικά με τη φυσική τους εμφάνιση.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα AAS-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία απαντιούνται στα εξής: 1= Ποτέ, 2=Κάποτε, 3=Συχνά, 4=Πολύ Συχνά, 5=Σχεδόν Πάντα

 

Βιβλιογραφία

Dion‚ K. L.‚ Dion‚ K. K.‚ & Keelan‚ J. P. (1990). Appearance anxiety as a dimension of social-evaluative anxiety: Exploring the ugly duckling syndrome. Contemporary Social Psychology‚ 14‚ 220-224.

Denchik. Angela L‚. 2005. Development and Psychometric Evaluation of the Interpersonal Sexual Objectification Scale. Ohio State University.