Κλίμακα Ευαισθησίας στην Απόρριψη βάσει της Εμφάνισης [ABRS-15]

 

 

Ανάλυση

Το “Appearance-Based Rejection Sensitivity Scale” (Appearance-RS) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο αξιολόγησης που σχεδιάστηκε για να μετρήσει την ευαισθησία ενός ατόμου στην απόρριψη, ειδικά σε σχέση με τη φυσική του εμφάνιση. Η αποκαλούμενη “rejection sensitivity” αναφέρεται στην τάση να περιμένουμε με αγωνία, να αντιλαμβανόμαστε εύκολα και να αντιδρούμε υπερβολικά στην απόρριψη σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις.

 

Σκοπός

Η κλίμακα αυτή έχει στόχο να παρέχει έναν τρόπο μέτρησης της ευαισθησίας στην απόρριψη, εστιάζοντας στον τομέα της εμφάνισης, προσφέροντας έτσι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η αντίληψη για την εμφάνιση επηρεάζει την αντίδραση σε κοινωνικές καταστάσεις.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ABRS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται από το 1 έως το 6 όπου θα δηλώνουν πως αισθάνονται.

 

Βιβλιογραφία

Park, L. E. (2007). Appearance-based rejection sensitivity: Implications for mental and physical health, affect, and motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 490-504.