Κλίμακα Εκτίμησης του Διαβήτη [ADS-7]

 

 

Ανάλυση

Η Κλίμακα Εκτίμησης του Διαβήτη (Appraisal of Diabetes Scale – ADS) αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε με 200 αρσενικού φύλου συμμετέχοντες, των οποίων τα δύο τρίτα λάμβαναν θεραπεία με ινσουλίνη, με μέση ηλικία 58 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν αίμα για τον τυπικό έλεγχο του HbA1c. Τα μισά των συμμετεχόντων συμπλήρωσαν την Κλίμακα Εκτίμησης του Διαβήτη καθώς και άλλες πέντε αυτοαναφερόμενες κλίμακες, ενώ τα άλλα μισά συμπλήρωσαν την Κλίμακα Εκτίμησης του Διαβήτη σε τρία σημεία κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας.

 

 

Σκοπός

Η “Κλίμακα Εκτίμησης του Διαβήτη” (Appraisal of Diabetes Scale – ADS) είναι ένα αυτοαναφερόμενο ερωτηματολόγιο 7 ερωτήσεων που αξιολογεί την αξιολόγηση του ατόμου για τον διαβήτη του.

 

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ADS-7 αποτελείται από 7 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με βάση μιας κλίμακας Likert 5 σημείων: 1=Καθόλου, 2=Ελάχιστο, 3=Μέτριο, 4=Μεγάλο, 5=Πολύ Μεγάλο

 

 

Βιβλιογραφία

Carey, M. P., Jorgensen, R. S., Weinstock, R. S., Sprafkin, R. P., Lantinga, L. J., Carnrike, C. L. M., Jr., Baker, M. T., & Meisler, A. W. (1991). Reliability and validity of the appraisal of diabetes scale. Journal of Behavioral Medicine, 14, 43-51.