Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση των Προσεγγίσεων Μάθησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση των Προσεγγίσεων Μάθησης (Approaches and Study Skills Inventory for Students [ASSIST]) κατασκευάστηκε το 1997 από το Κέντρο Έρευνας για τη Μάθηση και την Εκπαίδευση του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου. Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στην αρχική του μορφή (ερωτηματολόγιο ASI), το οποίο αναπτύχθηκε το 1983 από τους Entwistle και Ramsden. Αυτή η μορφή του σύντομου ερωτηματολογίου περιλαμβάνετε στο ETLQ (www.etl.tla.ed.ac.uk) και αναπτύχθηκε από την A. Parpala το 2013.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο για τη Μέτρηση των Προσεγγίσεων Μάθησης [ASSIST] δημιουργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τη σχετική ισχύ μελέτης των μαθητών και για να διερευνήσει προσεγγίσεις στη μάθηση σε τρεις κύριες διαστάσεις βαθιά, επιφανειακή και στρατηγική.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι τον τρόπο με τον οποίο μελετούν σε 16 ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1(Διαφωνώ) έως το 5(Συμφωνώ). Στην υποκλίμακα «βαθιά» μελέτη ανήκουν οι ερωτήσεις 4,7,9,11,13. Στην «επιφανειακή» ανήκουν οι 3,6,8,12,16 και στην «στρατηγική» 1,2,5,10,14,15.

Στατιστική Ανάλυση

Η κάθε υποκλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης. Οι υποκλίμακες «βαθιά» και «επιφανειακή» κυμαίνονται από 10 έως 50, ενώ η στρατηγική από 6 έως 30. Οπότε το εύρος της συνολικής βαθμολογίας κυμαίνεται από 16 έως 80 και προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των υποκλιμάκων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Karagiannopoulou και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Οι υποκλίμακες έδειξαν καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s a=0,83 η «βαθιά» μελέτη, με a=0,76 η «επιφανειακή» και με a=0,89 η «στρατηγική».

Βιβλιογραφία

Entwistle, N. J., McCune, V., & Tait, H. (1997). The approaches and study skills inventory for students (ASSIST). Edinburgh: Centre for Research on Learning and Instruction, University of Edinburgh.

Entwistle, N., & Ramsden, P. (2015). Understanding student learning (routledge revivals). Routledge.

Προσαρμογή στα ελληνικά: E. Karagiannopoulou. (2014)


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Μέθοδοι μελέτης