Αξιολόγηση των Δυσφορικών Συμπτωμάτων [ASD-38]

 

 

Ανάλυση

Η Αξιολόγηση των Δυσφορικών Συμπτωμάτων-Έκδοση DSM-IV – Για Γονείς (ASD-IV-P) σχεδιάστηκε για να μετρά το επίπεδο (δηλαδή χαμηλό, μέσο, υψηλό) διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων του Διαταραγμένου Συναισθηματικού Κανόνα (CD), της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ADHD) και της Αντιστασιακής Διαταραχής (ODD). Αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του από κλίμακες που μπορούν μόνο να κάνουν δυαδικές διαγνώσεις. Η ικανότητα αυτής της κλίμακας να διακρίνει ατόμα με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα χαρακτηριστικών που ανήκουν σε αυτές τις διαταραχές – αντίθετα από υψηλά επίπεδα – είναι μοναδική και έχει δυνατότητες για διάφορες χρήσεις.

 

Σκοπός

Η Αξιολόγηση των Δυσφορικών Συμπτωμάτων είναι μια κλίμακα Likert που αναπτύχθηκε για τη μέτρηση των συμπτωμάτων του Διαταραγμένου Συναισθηματικού Κανόνα (CD), της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ADHD) και της Αντιστασιακής Διαταραχής (ODD).

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ASD-38 αποτελείται από 38 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: Πολύ λιγότερο από τους άλλους, Λιγότερο από τους άλλους, Ίδιο με τους άλλους, Περισσότερο από τους άλλους, Πολύ περισσότερο από τους άλλους.

 

 

Βιβλιογραφία

Waschbusch, D. A., Sparkes, S. J., & Northern Partners in Action for Child and Youth Services. (2003). Rating Scale Assessment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Oppositional Defiant Disorder (ODD): Is there a Normal Distribution and Does it Matter? Journal of Psychoeducational Assessment.