Ερωτηματολόγιο Κατηγοριοποίησης του Στυλ Συναισθηματικού Δεσμού για Παιδιά Ηλικίας Προσχολικής Φάσης  [ASCQLAC-15]

 

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Κατηγοριοποίησης του Στυλ Συναισθηματικού Δεσμού για Παιδιά Ηλικίας Προσχολικής Φάσης περιλαμβάνει 15 ερωτήματα, χωρισμένα σε τρεις παράγοντες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα τρία πρότυπα συναισθηματικού δεσμού της Ainsworth: ασφαλής (π.χ. “Συνήθως πιστεύω ότι οι άλλοι που μου είναι κοντά δεν θα με αφήσουν”), ανήσυχος/αμφιλεγόμενος (π.χ. “Κάποιες φορές φοβάμαι ότι κανείς πραγματικά δεν με αγαπάει”) και αποφευκτικός (π.χ. “Νιώθω άβολα και ενοχλημένος όταν κάποιος προσπαθεί να έρθει πολύ κοντά μου”). Τα παιδιά κλήθηκαν να διαβάσουν κάθε ερώτηση και να αξιολογήσουν τον βαθμό με τον οποίο η ερώτηση τα περιγράφει, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα 5 σημείων, με βαθμούς που κυμαίνονται από 1 (καθόλου) έως 5 (πολύ).

 

Σκοπός

Το “Ερωτηματολόγιο Κατηγοριοποίησης του Στυλ Συναισθηματικού Δεσμού” αποτελεί μια προσαρμογή για παιδιά της εβραϊκής έκδοσης για την κατηγοριοποίηση των στυλ συναισθηματικού δεσμού στους ενήλικες.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ASCQLAC-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Όλα λάθος, 2=Λάθος, 3=Λίγο λάθος, 4= Σωστό, 5=Πολύ σωστό

 

Βιβλιογραφία

Finzi, R., Cohen, O., Sapir, Y., Weizman, A. (2000) Attachment Styles in Maltreated children: A comparative Study. Child Psychiatry & Human Development, 31, 113-128.

Finzi, R., Ram, A., Har-Even, D. Shnit, D. & Weizman, A. (2001). Attachment styles in physically abused and neglected children. Journal of Youth and Adolescence, 30, 769-786.

Finzi, R., Har-Even, D., Shnit, D., & Weizman, A. (2002). Psychosocial Characterization of Physically Abused Children from Low Socio-economic Households in Comparison to Neglected and Non-Maltreated Children. Journal of Child and Family Studies, 11, 441-453.

Finzi, R., Cohen, O., Iwaniec, D., Sapir, Y. & Weizman, A. (2003). Attachment styles in the families of the drug-using father. Substance Use and Misuse, 38, 271-292.

Finzi-Dottan, R., Cohen, O., Iwaniec, D. Sapir, Y., & Weizman, A. (2006).The child in the family of a drug-user father: Attachment styles and family characteristics. S.L. Ashenberg Strassner & C. Huff Fewell (Eds.). Impact of substance abuse in children and families (pp. 89-111). Binghamton, NY: Haworth