ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΔΕΠΥ-18]

ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER [ADHD-18]

 

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο (ADHD-18) δημιουργήθηκε από τον DuPaul και τους συνεργάτες του, το 1998, με σκοπό να βοηθήσει στη διάγνωση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε παιδιά ηλικίας 5-17 ετών. Η κλίμακα αποτελείται από 18 στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού τους τελευταίους 6 μήνες. Οι λόγοι που γίνεται η αξιολόγηση είναι:

  • Αν είναι σημαντικά τα συμπτώματα και δημιουργούν προβλήματα ώστε να απαιτείται επίσημη διάγνωση.
  • Η βεβαίωση πως δεν υπάρχει κάποια άλλη πάθηση που εξηγεί καλύτερα τα συμπτώματα.
  • Αν το παιδί έχει παραπάνω από μία ιατρική πάθηση.

 

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο ADHD-18 σχεδιάστηκε με στόχο να διαγνωστούν οι ψυχομετρικές ιδιότητες των ατόμων με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).

 

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα αποτελείται από 9 στοιχεία που θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την απροσεξία και 9 στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά που σχετίζεται με τα συμπτώματα υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας. Για μια πιο ακριβή απάντηση, χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο 4 σημείων της κλίμακας Likert, με βαθμολογίες που κυμαίνονται από 0 (ποτέ) έως 3 (πολύ συχνά) και συνολικές βαθμολογίες που κυμαίνονται από 0 έως 27.

Τα αποτελέσματα φανέρωσαν πως τα παιδιά που παρουσιάζουν ΔΕΠΥ περνούν περισσότερο χρόνο σε διαδικτυακές συνομιλίες ή παιχνίδια και είναι πιο επιρρεπής σε διαταράξεις της διάθεσης.

 

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Οι τιμές έδειξαν ότι υπάρχει καλή ψυχομετρική ιδιότητα, με υψηλή εσωτερική συνοχή, όπως εκτιμάται από το Cronbach’s a = 0.918 υποδεικνύοντας ένα άριστο βαθμό εσωτερικής συνέπειας. Η αξιοπιστία τεσσάρων εβδομάδων αναφέρθηκε ότι είναι 0.78 για το σκορ απροσεξίας, 0.86 για το σκορ υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας και 0.85 για το συνολικό σκορ. Η κατασκευαστική εγκυρότητα με τη χρήση ενός παράγοντα CFA έδειξε ότι όλοι οι δείκτες θεωρούνται γενικά καλά προσαρμοσμένοι και το μοντέλο ταιριάζει στην έρευνα των δεδομένων.

 

Βιβλιογραφία

 

Chang, Y. C., & Tzang, R. F. (2021). Proposing and Validating the Diagnosis Scale for Internet Gaming Disorder in Taiwanese ADHD Adolescents: Likert Scale Method Based on the DSM-5. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1492.

DuPaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., & Reid, R. (1998). ADHD Rating Scale—IV: Checklists, norms, and clinical interpretation. Guilford press.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!