Στάσεις προς τους μαύρους [ATB-20]

 

Ανάλυση

Η στάση προς τους μαύρους ανθρώπους έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους ανά τον κόσμο και μέσα από διαφορετικές εποχές. Σε ορισμένες κοινωνίες, οι μαύροι άνθρωποι έχουν αντιμετωπιστεί με διακρίσεις και αποκλεισμό, ενώ σε άλλες υπήρξαν περιόδοι συνύπαρξης και αμοιβαίας αναγνώρισης. Σε πολλές κοινωνίες, η στάση προς τους μαύρους έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, με προοδευτικές αλλαγές στους νόμους, τις κοινωνικές πρακτικές και την κουλτούρα.

 

Στόχος

Ο στόχος στην αντιμετώπιση των μαύρων ανθρώπων είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός προς όλους τους ανθρώπους θα είναι θεμέλια. Οι προσπάθειες στοχεύουν στην εξάλειψη του ρατσισμού, των διακρίσεων και των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι μαύροι σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ο στόχος περιλαμβάνει τη θέσπιση νόμων και πολιτικών που θα προστατεύουν τα δικαιώματα και θα εξασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών για τους μαύρους ανθρώπους

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο ATB-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: (διαφωνώ κάθετα) έως (συμφωνώ απόλυτα)

 

Βιβλιογραφία

Brigham‚ J. C. (1993). College students’ racial attitudes. Journal of Applied Social Psychology‚ 23‚ 1933-1967.

Wisdom‚ Nicholas M. (2010). social acceptance of age discrimination. Oklahoma State University. Doctoral dissertation

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!