Στάσεις απέναντι στις συμμορίες [ATG-9]

 

Ανάλυση

Οι στάσεις απέναντι στις συμμορίες ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές αξίες κάθε κοινότητας. Ορισμένοι απορρίπτουν απολύτως τις συμμορίες, θεωρώντας τις εγκληματικές ομάδες που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία. Άλλοι μπορεί να ανέχονται τις συμμορίες επειδή νιώθουν ανίκανοι να τις αντιμετωπίσουν ή έχουν κατανοήσει τις αιτίες της συμπεριφοράς τους. Συχνά, υπάρχει και η καταδίκη και η αποδοκιμασία, ενώ ορισμένες φορές οι κοινότητες προσπαθούν να συνεργαστούν με τις συμμορίες για να επιλύσουν προβλήματα ή να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης. Ανεξαρτήτως στάσης, η αντιμετώπιση των συμμοριών συχνά απαιτεί ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, πρόληψη εγκληματικότητας και κοινωνικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ριζικών αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση των συμμοριών.

 

Σκοπός

Ο σκοπός της ανάλυσης των στάσεων απέναντι στις συμμορίες είναι να κατανοήσουμε τις διάφορες αντιλήψεις και αντιδράσεις των κοινοτήτων έναντι αυτών των ομάδων. Κατανοώντας τους σκοπούς που οδηγούν σε διαφορετικές στάσεις, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προκλήσεων που θέτουν οι συμμορίες. Επιπλέον, μέσω της κατανόησης του σκοπού της ύπαρξης των συμμοριών, μπορούμε να αναζητήσουμε πιο βαθιές λύσεις για τη μείωση της εμπλοκής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες. Συνολικά, ο σκοπός είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας των κοινοτήτων μέσω της κατανόησης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης των προκλήσεων που παρουσιάζουν οι συμμορίες.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα ATG-9 αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 0=Not true for me, 1= True for me

 

Βιβλιογραφία

Nadel‚ H.‚ Spellmann‚ M.‚ Alvarez-Canino‚ T.‚ Lausell-Bryant‚ L.‚ Landsberg‚ G. (1996). The cycle of violence and victimization: A study of the school-based intervention of a multidisciplinary youth violence-prevention program. American Journal of Preventive Medicine‚ 12 (5)‚ 109-119.

Other Reference(s):    Dahlberg‚ L. L.‚ Toal‚ S. B.‚ Behrens‚ C. B. (1998). Measuring violence-related attitudes‚ beliefs‚ and behaviors among youths: A compendium of assessment tools. Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ National Center for Injury Prevention and Control.

A copy of the instrument can be found in Dahlberg‚ L. L.‚ Toal‚ S. B.‚ Behrens‚ C. B. (1998). Measuring violence-related attitudes‚ beliefs‚ and behaviors among youths: A compendium of assessment tools. Atlanta‚ GA: Centers for Disease Control and Prevention‚ National Center for Injury Prevention and Control.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!