Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες [ATDP-20]

 

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Attitudes Towards Disabled Persons [ATDP-20]) δημιουργήθηκε από τους H. E. Yuker, J. R. Block και J. H. Young το 1966 και είναι ένα μέσο αντικειμενικής εκτίμησης που προσανατολίζεται στην αποδοχή της αναπηρίας από το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο Στάσεων Απέναντι στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες κατασκευάστηκε με σκοπό να καταγράψει τις αντιλήψεις και τις στάσεις που έχουν οι άνθρωποι απέναντι σε παιδιά με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις εκφράζοντας τη θετική στάση τους απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά και την ευρύτερη αποδοχή που έχουν για αυτά, μέσω μίας κλίμακας τύπου Likert 6 διαβαθμίσεων από το -3 (διαφωνώ ριζικά) έως το 3(συμφωνώ απόλυτα). Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι 20-30 λεπτά και διατηρείται η ανωνυμία.

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολογία του ερωτηματολογίου αυξάνεται αναλογικά και προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης. Η μέγιστη συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο συμμετέχων είναι 120 βαθμούς ενώ η ελάχιστη -120,με τις υψηλές να ερμηνεύονται ως θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στα παιδιά με αναπηρία, ενώ οι χαμηλές αντιστοιχούν στην αρνητική στάση. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο ότι στην κλίμακα Likert δεν υπάρχει η βαθμολογία 0, διότι ο σκοπός είναι η καταγραφή της θετικής ή αρνητικής στάσης κι επομένως η απουσία στάσης, που εκπροσωπείται από τον αριθμό 0, δε θεωρείται αποδεκτή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Β.Μάτζιου και Κ. Χατήρα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η πρωτότυπη έκδοση του ερωτηματολογίου εμφανίζει ικανοποιητικά επίπεδα εννοιολογικής εγκυρότητας και εγκυρότητας κριτηρίου. Θεωρείται ότι εκφράζει με αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα τις αντιλήψεις και τη στάση των ερωτώμενων σχετικά με τα παιδιά και τους νέους με σωματικές αναπηρίες.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: H. E. Yuker, J. R. Block και J. H. Young

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Β.Μάτζιου και Κ. Χατήρα

Yuker, H. E., Block, J. R., & Young, J. H. (1986). The measurement of attitudes toward disabled persons. Albertson, NY: Human Resources Center


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση τo παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κοινωνική ψυχολογία