Πηλίκο φάσματος αυτισμού – αυτοχορηγούμενο [ASQSA-50]

 

Ανάλυση

Το Autism Spectrum Quotient (AQ) – Self-Administered είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε για να μετρά τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος σε ενήλικες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 50 δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε πέντε τομείς: κοινωνικές δεξιότητες, επικοινωνία, φαντασία, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσοχή στην αλλαγή. Ο συμμετέχων καλείται να δηλώσει το βαθμό στον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί με κάθε δήλωση χρησιμοποιώντας μια τετραβάθμια κλίμακα από “Πλήρως Συμφωνώ” έως “Πλήρως Διαφωνώ”.

 

Στόχος

Ο στόχος του Autism Spectrum Quotient είναι να παρέχει έναν αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο για την αξιολόγηση της παρουσίας και της σοβαρότητας των αυτιστικών χαρακτηριστικών στον γενικό πληθυσμό. Χρησιμοποιείται τόσο στην κλινική πρακτική όσο και στην έρευνα για να βοηθήσει στην αναγνώριση ατόμων που μπορεί να βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα και να χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση και υποστήριξη.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του AQ βασίζεται στο συνολικό άθροισμα των απαντήσεων σε όλες τις δηλώσεις. Κάθε δήλωση βαθμολογείται από 0 έως 1, ανάλογα με την απάντηση του συμμετέχοντα. Το συνολικό σκορ κυμαίνεται από 0 έως 50, με υψηλότερα σκορ να υποδεικνύουν περισσότερα αυτιστικά χαρακτηριστικά. Σκορ πάνω από 32 συνήθως θεωρούνται ενδεικτικά του αυτιστικού φάσματος, αν και το εργαλείο δεν αντικαθιστά μια πλήρη κλινική διάγνωση.

 

Βιβλιογραφία

Baron-Cohen S‚ Wheelwright S‚ Skinner R‚ Martin J‚ Clubley E (2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/High-Functioning Autism‚ Males and Females‚ Scientists and Mathematicians. J Autism Dev Disord‚ 31(1); 5-17.

S Baron-Cohen‚ S Wheelwright. 2004.The Empathy Quotient: An Investigation Of Adults With Asperger Syndrome Or High Functioning Autism‚ And Normal Sex Differences. J Autism Dev Disord. 34(2): 163-75.

E Sucksmith‚ C Allison‚ S Baron-Cohen‚ B Chakrabarti‚ RA Hoekstra. 2013.Empathy And Emotion Recognition In People With Autism‚ First-degree Relatives‚ And Controls. Neuropsychologia ‚ 51(1); 98-105.

Woodbury-Smith MR‚ Robinson J‚ Wheelwright S‚ Baron-Cohen S (2005). Screening Adults for Asperger Syndrome using the AQ: a Preliminary Study of its Diagnostic Validity in Clinical Practice. J Autism Dev Disord‚ 35(3)‚ 331-335.