Ερωτηματολόγιο Αυτιστικού Φάσματος Screening [ASSQ-27]

 

Ανάλυση

Το Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που σχεδιάστηκε για την ανίχνευση χαρακτηριστικών του αυτιστικού φάσματος σε παιδιά και εφήβους. Αναπτύχθηκε από τους Ehlers, Gillberg, και Wing το 1999. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει μια σειρά από 27 ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες συμπεριφορικές και κοινωνικές πτυχές, όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, και τα επαναληπτικά ή περιορισμένα ενδιαφέροντα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με κλίμακα από το 0 έως το 2, με το 0 να σημαίνει “όχι”, το 1 “λίγο” και το 2 “πολύ”.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του ASSQ είναι η πρώιμη ανίχνευση των αυτιστικών χαρακτηριστικών σε παιδιά, ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη. Το εργαλείο χρησιμοποιείται κυρίως από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας για να εντοπίσουν παιδιά που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω διαγνωστική αξιολόγηση για διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι σχεδιασμένο να είναι εύκολο στη χρήση και να παρέχει μια αρχική ένδειξη για την παρουσία αυτιστικών συμπτωμάτων.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του ASSQ βασίζεται στη συνολική βαθμολογία που προκύπτει από τις απαντήσεις στις 27 ερωτήσεις. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 54. Σύμφωνα με τις οδηγίες, μια συνολική βαθμολογία άνω των 19 συνήθως υποδεικνύει την πιθανότητα ύπαρξης διαταραχής του αυτιστικού φάσματος και μπορεί να απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση. Ωστόσο, τα όρια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό και το περιβάλλον εφαρμογής, και η βαθμολογία πρέπει πάντα να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με κλινικές παρατηρήσεις και άλλα διαγνωστικά εργαλεία.

 

Βιβλιογραφία

Ehlers, S., Gillberg, C., & Wing, L. (1999). A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. Journal of autism and developmental disorders, 29(2), 129-141.