Έρευνα για τις ανησυχίες του αυτισμού Έκδοση γονέα [AWSPV-57]

 

Ανάλυση

Το Autism Worries Survey (AWS) (Parent Version) είναι ένα ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για να εκτιμήσει τις ανησυχίες των γονέων σχετικά με την πιθανότητα τα παιδιά τους να έχουν αυτισμό. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που εξετάζουν τα συμπτώματα του αυτισμού, καθώς και την αντίληψη των γονέων για την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και βοηθά στην πρώιμη ανίχνευση πιθανών ανησυχητικών συμπτωμάτων.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του Autism Worries Survey (AWS) (Parent Version) είναι η έγκαιρη ανίχνευση συμπτωμάτων που ενδέχεται να σχετίζονται με τον αυτισμό, μέσω της συλλογής δεδομένων από γονείς. Αυτό επιτρέπει την ταχύτερη παρέμβαση και την παραπομπή για περαιτέρω αξιολόγηση και διάγνωση από επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις ανησυχίες των γονέων και να εντοπίσουν πιθανά πρότυπα ή τάσεις στον πληθυσμό.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του Autism Worries Survey (AWS) (Parent Version) πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων των γονέων. Οι απαντήσεις καταγράφονται σε μια κλίμακα Likert, η οποία επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Οι συνολικές βαθμολογίες χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί το επίπεδο ανησυχίας των γονέων και να συγκριθούν με τις τυπικές αναπτυξιακές συμπεριφορές. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη ανησυχία για αυτιστικά συμπτώματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαγνωστικές διαδικασίες.

 

Βιβλιογραφία

Groh ’98‚ Gretchen K.‚ “Parent-report vs. Child-report of Specific Anxiety in Siblings of Children with Autism: Do Parents Know What Their Children Worry About?” (1998). Illinois Wesleyan University. Honors Projects. Paper 83.