Ερωτηματολόγιο για τον Εφήβιο Πόνο [BAPQ-122]

Ανάλυση

Καθώς ο χρόνιος πόνος μπορεί να έχει ευρείες αρνητικές επιπτώσεις στον τρόπο ζωής και την ανάπτυξη ενός εφήβου, το Εφηβικό Ερωτηματολόγιο Πόνου – Αναφορά του εφήβου (BAPQ) και η αναφορά των γονέων (BAPQ-P) μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε έρευνα όσο και σε κλινικές ρυθμίσεις. Η διαθεσιμότητα εναλλακτικών φορμών αναφοράς από τον έφηβο και τους γονείς μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό το ερωτηματολόγιο σας ρωτά για διάφορους τρόπους με τους οποίους ο πόνος επηρεάζει τη ζωή σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, αλλά παρακαλούμε προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν ακριβείς. Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση. Μην ξοδεύετε πολύ χρόνο σε καμία ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

 

 

 

Σκοπός

Η μέτρηση αξιολογεί τον αντίκτυπο του χρόνιου πόνου στην εφηβεία ως προς τη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία. Για να επιτευχθεί μια πιο σφαιρική κατανόηση ενός περιστατικού χρόνιου πόνου στην εφηβεία, οι απαντήσεις μπορεί να προέλθουν τόσο από την αναφορά του εφήβου όσο και από τη φόρμα αναφοράς των γονέων, ή εναλλακτικά, η φόρμα των γονέων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η αυτοαναφορά δεν είναι δυνατή.

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο BAPQ-122 αποτελείται από 122 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Ποτέ, Σπάνια, Καμιά φορά, Συχνά, Πάντα.

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Eccleston C, Jordan A, McCracken L, Sleed, M, Connell, H, Clinch, J (2005) The Bath Adolescent Pain Questionnaire (BAPQ): Development and preliminary psychometric evaluation of an instrument to assess the impact of chronic pain on adolescents. Pain, 118, 263-270.

Eccleston C, McCracken LM, Jordan, A, Sleed, M. (2007) Development and preliminary psychometric evaluation of the parent report version of the Bath Adolescent Pain Questionnaire (BAPQ-P): a multidimensional parent report instrument to assess the impact of chronic pain on adolescents. Pain, 131; 48-56.