Κλίμακα Άγχους Beck [BAI-21]

 

 

Ανάλυση

Το “Beck Anxiety Inventory (BAI)” είναι ένα αυτοαξιολογητικό ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε από τον Aaron T. Beck και τους συνεργάτες του το 1990, με σκοπό να αξιολογεί το βαθμό σοβαρότητας των συμπτωμάτων άγχους σε ενήλικες και εφήβους. Αποτελείται από 21 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθεμία αποτυπώνοντας ένα κοινό σύμπτωμα άγχους. Οι αντιστοιχούντες συμμετέχοντες αξιολογούν πόσο ενοχλητικό ήταν κάθε σύμπτωμα για αυτούς τους τελευταίους επτά ημέρες. Το σύστημα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0 έως 3 για κάθε ερώτηση, με υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνοντας πιο σοβαρά συμπτώματα.

 

 

Σκοπός

Το Beck Anxiety Inventory (BAI) είναι ένα αυτοαξιολογητικό ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων άγχους ενός ατόμου και αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο του άγχους, κατάλληλο τόσο για κλινικές όσο και για ερευνητικές εφαρμογές.

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα BAI-21 αποτελείται από 21 δηλώσεις και βαθμολογoύνται ως εξής: καθόλου=0, 1=Ήπια- αλλά δεν με ενοχλούσε πολύ, 2= Μέτρια- δεν ήταν ευχάριστο μερικές φορές, 3= Σοβαρά- με ενοχλούσε πολύ

 

Βιβλιογραφία

Beck‚ A. T.‚ Epstein‚ N.‚ Brown‚ G.‚ Steer‚ R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 56‚ 893-897.

McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS

Kohn‚ PM.‚ Kantor‚ L.‚ DeCicco‚ TL.‚ Beck AT. (2008). The Beck Anxiety Inventory-Trait (BAIT): a measure of dispositional anxiety not contaminated by dispositional depression. J Pers Assess. 2008 Sep;90(5):499-506.

Muntingh‚ ADT.‚ van der Feltz-Cornelis‚ CM.‚ van Marwijk‚ HWJ.‚ Spinhoven‚ P.‚ Penninx‚ BWJH.‚ van Balkom‚ AJLM. (2011). “Is the beck anxiety inventory a good tool to assess the severity of anxiety? A primary care study in The Netherlands study of depression and anxiety (NESDA)”. BMC Family Practice. 12 (66).