Καταγραφή Κατάθλιψης του Beck [BDI-21]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Kλίμακα Καταγραφής Κατάθλιψης του Beck (Beck’s Depression Inventory [BDI-21]) αναπτύχθηκε και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1961 από τον Aaron T. Beck, Αμερικανό ψυχίατρο κι ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Ο Aaron T. Beck θεωρείται πατέρας της γνωστικής θεραπείας και οι πρωτοποριακές θεωρίες του χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία της κλινικής κατάθλιψης.

Στόχος Kλίμακας

Σκοπός της δημιουργίας της κλίμακας Beck’s Depression Inventory (BDI) είναι  η μέτρηση της σοβαρότητας της κατάθλιψης. Η επιτυχία της κλίμακας από έναν διακεκριμένο επιστήμονα αποτέλεσε ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα όργανα καταγραφής της κατάθλιψης

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η κλίμακα  BDI περιλαμβάνει 21 ερωτήματα. Κάθε ερώτημα μπορεί να απαντηθεί από μία τετράδα πιθανών απαντήσεων από το (0) μέχρι το (3), οι οποίες κυμαίνονται σε κλιμακώμενη ένταση (0 = Κοιμάμαι τόσο καλά όσο συνήθως. , 1 = Ξυπνώ το πρωί πιο κουρασμένος/η από άλλοτε., 2=Ξυπνώ το πρωί 2-3 ώρες νωρίτερα από άλλοτε και δυσκολεύομαι να ξανακοιμηθώ. , 3= Ξυπνώ νωρίς κάθε μέρα και δεν μπορώ να κοιμηθώ πάνω από 5 ώρες το 24ωρο.). Ωστόσο, σε κάποια ερωτήματα υπάρχουν παραπάνω από 4 πιθανές επιλογές. Αυτές έχουν παρεμφερές νόημα και βαθμολογούνται το ίδιο.

Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες που καλούνται να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη κλίμακα οφείλουν να έχουν διαβάσει όλες τις δηλώσεις κάθε ομάδα πριν απαντήσουν. Για κάθε ερώτημα, οι συμμετέχοντες κυκλώνουν τον αριθμό δίπλα από την δήλωση που περιγράφει καλύτερα τον τρόπο που έχουν αισθανθεί την από την προηγούμενη εβδομάδα έως την ημέρα που διεξάγεται το ερωτηματολόγιο. Εάν τυχόν υπάρξουν διαφορετικές δηλώσεις της ομάδας δείχνουν να ισχύουν εξίσου το ίδιο, τότε έχουν την δυνατότητα να κυκλώσουν την καθεμιά. Ο τελικός βαθμός κάθε συμμετέχοντα προκύπτει έπειτα από το άθροισμα των βαθμών και των 21 ερωτήσεων της κλίμακας και προκύπτουν οι παρακάτω κλάσεις : [0-9] : δείχνει ελάχιστη κατάθλιψη , [10 – 18] : δείχνει ήπια κατάθλιψη , [19-29] : δείχνει μέτρια κατάθλιψη [30-63] : δείχνει σοβαρή κατάθλιψη, >63 : δείχνει πιο σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Μέτρησης Κατάθλιψης του Beck έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί και στην ελληνική γλώσσα από τους Σ. Ντώνια, Ι. Δεμερτζή και Τ. Αναγνωστοπούλου. Η κλίμακα αυτή διαθέτει υψηλή θετική συνάφεια και αξιοπιστία με δείκτη  Cronbach’s a 0,84.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς  A.T Beck

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Σ. Ντώνιας, Ι. Δεμερτζή και Τ. Αναγνωστοπούλου

Beck, A. T., Steer, R. A., & Carbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review8(1), 77-100.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική ψυχολογία