Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορικών Αντιδράσεων στον Θυμό [BARQ-121]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Συμπεριφορικών Αντιδράεων στον Θυμό (Behavioral Anger Response Questionnaire – BARQ) είναι ένα εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης που σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές θυμού ενός ατόμου. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για να εντοπίσει πώς αντιδρά και διαχειρίζεται ένα άτομο τον θυμό, καθώς και πώς αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των αντιδράσεών του. Αναπτύχθηκε από τους Δρ. Ronald Potter–Efron και Δρ. Patricia Potter–Efron, το BARQ αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για ψυχολόγους, ψυχίατρους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας για την αξιολόγηση των επιπέδων θυμού και των αντιδράσεων ενός ατόμου.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις συμπεριφορικές αντιδράσεις κατά την διάρκεια του θυμού

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο αποτελείται από 121 στοιχεία τα οποία είναι χωρισμένα στις εξής κατηγορίες: Άμεση έκφραση θυμού, διακήρυξη, διάχυση, αποφυγή αντιμετώπισης, μελέτη, αναζήτηση υποστήριξης και βαθμολογούνται στις παρακάτω κλίμακες: 1= δεν ισχύει, 2= κάποτε ισχύει, 3= συχνά ισχύει

 

Βιβλιογραφία

Linden‚ W.‚ Hogan‚ B. E.‚ Rutledge‚ T.‚ Chawla‚ A.‚ Lenz‚ J. W.‚ & Leung‚ D. (2003). There ismore to anger coping than “in” or “out”. Emotion‚ 3(1)‚ 12-29.

Miers‚ A.C.‚ Rieffe‚ C.‚ Meerum Terwogt‚ M.‚ Cowan‚ R. & Linden‚ W. (2007). The relation between anger coping strategies‚ anger mood and somatic complaints in children and adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 35‚ 653-664.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!