Σύστημα Αξιολόγησης των Συμπεριφορών Διατροφής και Δραστηριοτήτων για την Υγεία των Παιδιών [BEACHES-30]

 

Ανάλυση

Το Σύστημα Αξιολόγησης Συμπεριφορών Διατροφής και Δραστηριοτήτων για την Υγεία των Παιδιών (BEACHES) είναι ένα σύστημα άμεσης παρατήρησης που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας και των ησυχαστικών συμπεριφορών των παιδιών, καθώς και των σχετικών χαρακτηριστικών και γεγονότων του περιβάλλοντος. Οι κωδικοί για τη φυσική δραστηριότητα έχουν επικυρωθεί χρησιμοποιώντας καρδιακογράφους και επιταχυντόμετρα, και το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια, σχολεία και τα περισσότερα μέρη όπου ίσως βρίσκονται παιδιά. Το αρχικό σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμπεριφορικής ανάλυσης και περιλάμβανε κωδικοποίηση για 10 ξεχωριστές διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις έχουν τροποποιηθεί για να σχετίζονται με τους συγκεκριμένους στόχους και ερευνητικά ερωτήματα του προγράμματος AVENTURAS.

 

Στόχος

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για την απόκτηση αντικειμενικών δεδομένων  σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και τις ησυχαστικές συμπεριφορές των παιδιών στο σπίτι, καθώς και επιλεγμένων περιβαλλοντικών μεταβλητών που ενδέχεται να επηρεάζουν αυτά τα γεγονότα.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο BEACHES-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία απαντιούνται στις εξής κατηγορίες: Επίπεδο Δραστηριότητας, Τοποθεσία, Άνθρωποι εκεί, Συμπεριφορά με κίνητρο, Κίνητρο, Προβολές Μέσων Ενημέρωσης, Κατανάλωση Φαγητού.

 

Βιβλιογραφία

 McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Patterson, T. L., Elder, J. P., Berry, C. C., Rupp, J. W., Atkins, C. J., Buono, M. J., & Nader, P. R. (1991). BEACHES: An observational system for assessing children’s eating and physical activity behaviors and associated events. Journal of Applied Behavior Analysis, 24, 141-151.

 McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Nader, P. R., Broyles, S. L., & Nelson, J. A. (1992). Anglo- and Mexican-American preschoolers at home and at recess: Activity patterns and environmental influences. Journal of Behavioral and Developmental Pediatrics, 13, 173-180.

Sallis, J. F., Nader, P. R., Broyles, S. L., Elder, J. P., Berry, C. C., McKenzie, T. L., & Nelson, J. A. (1993). Correlates of physical activity at home in Mexican-American and Anglo-American children. Health Psychology, 12, 390-398.

 McKenzie, T. L., Sallis, J. F., Elder, J. P., Broyles, S. L., Berry, C. C., Hoy, P. L., Nader, P. R., Zive, M, & Broyles, S. L.. (1997). Physical activity levels and prompts in young children at school recess: A two-year study of a bi-ethnic sample. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68, 195-202.