Κλίμακα Πιστεύων που Υποστηρίζουν την Επιθετικότητα [BSAS-6]

 

Ανάλυση

Η Κλίμακα Πιστεύων που Υποστηρίζουν την Επιθετικότητα (Beliefs Supporting Aggression Scale – BSAS) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου στη δικαιολόγηση επιθετικής συμπεριφοράς. Είναι μια κλίμακα αυτοαξιολόγησης που αποτελείται από 6 ερωτήματα που αξιολογούν τη συμφωνία ενός ατόμου με δηλώσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα. Η κλίμακα αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Nebraska–Lincoln με σκοπό τη μέτρηση των πεποιθήσεων ενός ατόμου στη δικαιολόγηση της επιθετικότητας. Η BSAS σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις απόψεις ενός ατόμου σχετικά με την επιθετικότητα. Αξιολογεί τις πεποιθήσεις ενός ατόμου στη δικαιολόγηση της επιθετικότητας σε διάφορα πλαίσια, όπως στην αυτοάμυνα, ως αντίδραση σε προκλητικές καταστάσεις, ή ως μέσο για την επίτευξη επιθυμητού αποτελέσματος. Η κλίμακα αποτελείται από 30 ερωτήματα που ζητούν από το άτομο να βαθμολογήσει τη συμφωνία του με δηλώσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα σε κλίμακα από 1 έως 5. Τα ερωτήματα χωρίζονται σε τρεις υποκλίμακες: Πεποιθήσεις στην Αυτοάμυνα, Πεποιθήσεις στην Προκλητικότητα και Πεποιθήσεις στην Επιθετικότητα ως Μέσο για Επίτευξη Επιθυμητού Αποτελέσματος. Η BSAS έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ερευνητικές μελέτες για να αξιολογήσει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου στη δικαιολόγηση της επιθετικότητας. Έχει χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων στην επιθετικότητα και της επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και για να αξιολογήσει την επίδραση παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν για τη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς. Έχει διαπιστωθεί ότι η BSAS είναι ένα αξιόπιστο και εγκυρο μέτρο των πεποιθήσεων ενός ατόμου στη δικαιολόγηση της επιθετικότητας. Συνολικά, η Κλίμακα Πιστεύων που Υποστηρίζουν την Επιθετικότητα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των πεποιθήσεων ενός ατόμου στη δικαιολόγηση της επιθετικότητας

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου στη δικαιολόγηση επιθετικής συμπεριφοράς

 

Βαθμονόμηση

Οι βαθμοί συσσωρεύονται για κάθε αντιστοιχούντα και διαιρούνται με τον αριθμό των στοιχείων. Το επιδιωκόμενο εύρος βαθμολογίας είναι 1-4, με υψηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει περισσότερες πεποιθήσεις που υποστηρίζουν επιθετική συμπεριφορά.

Βαθμολόγηση και Ανάλυση

Οι βαθμοί ανατίθενται ως εξής:

Συμφωνώ απολύτως = 4

Συμφωνώ = 3

Διαφωνώ = 2

Διαφωνώ απολύτως = 1

Οι βαθμοί συσσωρεύονται για κάθε αντιστοιχούντα και διαιρούνται με τον αριθμό των στοιχείων. Το επιδιωκόμενο εύρος βαθμολογίας είναι 1-4, με υψηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει περισσότερες πεποιθήσεις που υποστηρίζουν επιθετική συμπεριφορά.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η BSAS-6 είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων στην επιθετικότητα και της επιθετικής συμπεριφοράς, καθώς και για να αξιολογήσει την επίδραση παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν για τη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς.

 

Βιβλιογραφία

Bandura A. Aggression: a social learning analysis. Englewood Cliffs‚ NJ: Prentice-Hall‚ 1973.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!