Κλίμακα Κατανάλωσης Υπερβολικών Ποσοτήτων Τροφής [BES 16]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Κατανάλωσης Υπερβολικών Ποσοτήτων αρχικά αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τους συναισθηματικούς/γνωστικούς παράγοντες και συμπεριφορικές εκδηλώσεις των προβλημάτων κατανάλωσης υπερβολικών ποσοτήτων τροφής σε παχύσαρκα άτομα. Αυτό το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως διαστάση για τον βαθμό σοβαρότητας της κατανάλωσης υπερβολικών ποσοτήτων τροφής, ως εργαλείο ελέγχου και ως χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων θεραπείας. Μελέτες, κυρίως που πραγματοποιήθηκαν σε παχύσαρκους ασθενείς και υποψηφίους για χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους, έχουν δείξει ότι η BES έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στο να διακρίνει μεταξύ ατόμων που έχουν προβλήματα κατανάλωσης υπερβολικών ποσοτήτων τροφής και ατόμων που δεν έχουν, παρουσιάζοντας παρόμοια αποτελέσματα με αξιόπιστες και υποστηριζόμενες ημι-δομημένες συνεντεύξεις.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τους συναισθηματικούς/γνωστικούς παράγοντες και συμπεριφορικές εκδηλώσεις των προβλημάτων κατανάλωσης υπερβολικών ποσοτήτων τροφής σε παχύσαρκα άτομα.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα BES-16 αποτελείται από 16 ερωτήματα τα οποία το κάθε ένα έχει τις δικές του απαντήσεις που θα επιλέξει συγκεκριμένα ποια ο συμμετέχων.

 

 

Βιβλιογραφία

Gormally‚ J; Black‚ S; Daston‚ S; Rardin‚ D (1982). “The assessment of binge eating severity among obese persons”. Addictive behaviors

Dezhkam. Mahmood‚ Moloodi. Reza‚ Mootabi. Fereshteh‚ Omidvar. Nasrin‚. (2009). Standardization of the Binge Eating Scale among Iranian Obese Population.  Iran J Psychiatry 2009