Ερωτηματολόγιο Στάσεων Προς το Πρωινό [BAQ-13]

 

Ανάλυση

Οι θετικές συμπεριφορές, πεποιθήσεις και συναισθήματα σχετικά με το πρωινό στην παιδική ηλικία είναι σημαντικές για την καλή υγεία και μπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική επίτευξη. Ωστόσο, η κατανάλωση πρωινού έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ των εφήβων. Το Ερωτηματολόγιο Στάσεων Προς το Πρωινό μπορεί να συμβάλλει στην αξιολόγηση και την παρέμβαση για πρωινές πρωτοβουλίες προώθησης. Η ανάπτυξη μιας κλίμακας για τη μέτρηση των στάσεων 9–11 ετών παιδιών προς το πρωινό σχετίζεται με μια σειρά οφελών. Ερευνητικές εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ενός επαρκούς πρωινού συνδέεται με βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στην προσοχή, στη μνήμη, στη διάθεση και πιθανότατα στην κίνηση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει τις στάσεις των παιδιών (ηλικίες 9-11) προς το πρωινό.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο BAQ-13 αποτελείται από 13 στοιχεία τα οποία απαντιούνται στα εξής: Συμπεριφορά, Συμπεριφορά κατά την Κατανάλωση Φαγητού, Πεποίθηση Σημασία του πρωινού, Συναισθηματική Κατάσταση, Συγκέντρωση, Ενέργεια.

 

 

Βιβλιογραφία

Tapper, K., Murphy, S., Lynch, R., Clark, R., Moore, G.F. & Moore, L. (2008). Development of a scale to measure 9-11 year olds’ attitudes towards breakfast. European Journal of Clinical Nutrition, 62, 511-518