Συνοπτικό Ερωτηματολόγιο Αντιμετώπισης [BSQ-28]

 

 

Ανάλυση

 

Το ερωτηματολόγιο “Brief COPE” (Coping Orientation to Problems Experienced) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αυτοαξιολογητικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αξιολογεί τους διάφορους τρόπους που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Δημιουργήθηκε από τους Carver, Scheier, και Weintraub το 1989 και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί σε ψυχολογικές έρευνες και κλινικά περιβάλλοντα. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 28 ερωτήσεις, και ζητείται από τους αντιστοιχούντες να αξιολογήσουν πόσο συχνά χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης όταν αντιμετωπίζουν το άγχος. Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε 14 υποκλίματα, καθένα αντιπροσωπεύοντας μια διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης.

 

 

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου “Brief COPE” είναι να αξιολογήσει και να κατανοήσει πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το άγχος και τις προκλήσεις. Η αντιμετώπιση αναφέρεται στις γνωστικές και συμπεριφορικές προσπάθειες που οι άνθρωποι καταβάλλουν για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις μιας στρεσογόνου κατάστασης. Χρησιμοποιώντας αυτό το ερωτηματολόγιο, οι ερευνητές και οι κλινικοί έχουν σκοπό να επιτύχουν αρκετούς στόχους:

 

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο BSQ-28 αποτελείται από 28 στοιχεία τα οποία απαντιούνται στα εξής: 1=Δεν το έχω κάνει καθόλου, 2=Λίγο, 3=Μέτρια ποσότητα, 4= το έχω κάνει πολύ.

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based approach. Journal of personality and social psychology, 56(2), 267.

Dias,  C.,  Cruz,  J.  F.,  and  Fonseca,  A.  M.  (2012).  The  relationship  between multidimensional  competitive  anxiety,  cognitive  threat  appraisal,  and  coping strategies: A multi-sport study. Int. J. Sport Exerc. Psychol.10, 52–65. doi: 10.1080/1612197X.2012.645131

Eisenberg, S. A., Shen, B. J., Schwarz, E. R., & Mallon, S. (2012). Avoidant coping moderates the association between anxiety and patient-rated physical functioning in heart failure patients. Journal of behavioral medicine, 35(3), 253-261.

Poulus, D., Coulter, T. J., Trotter, M. G., & Polman, R. (2020). Stress and Coping in Esports and the Influence of Mental Toughness. Frontiers in Psychology, 11, 628. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00628