Σύντομη κλίμακα φόβου αρνητικής αξιολόγησης [BNFE-12]

 

Ανάλυση

Η Σύντομη Κλίμακα Φόβου Αρνητικής Αξιολόγησης (BFNE-12) αναπτύχθηκε από τους David Watson και Ronald Friend το 1969 και αξιολογεί το κοινωνικό άγχος που σχετίζεται με τις ανησυχίες για το αν θα κριθούν, επικριθούν ή απορριφθούν από τους άλλους. Η κλίμακα αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία οι ερωτώμενοι βαθμολογούν σε κλίμακα Likert, υποδεικνύοντας το βαθμό στον οποίο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε δήλωση. Το BFNE-12 χρησιμοποιείται συνήθως τόσο σε κλινικά όσο και σε ερευνητικά περιβάλλοντα για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους και έχει επιδείξει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα. Είναι μια συντομότερη έκδοση της αρχικής κλίμακας Fear of Negative Evaluation Scale (FNE), η οποία περιλαμβάνει 30 στοιχεία. Η BFNE-12 παρέχει έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για την αξιολόγηση του φόβου της αρνητικής αξιολόγησης, καθιστώντας την πολύτιμη σε διάφορα πλαίσια όπου το κοινωνικό άγχος μπορεί να είναι σχετικό.

 

Στόχος

Το Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE-12) είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του φόβου ενός ατόμου να αξιολογηθεί αρνητικά από άλλους. Βοηθάει στον εντοπισμό ατόμων που βιώνουν υψηλό φόβο αξιολόγησης, στην αξιολόγηση αλλαγών στον φόβο αυτόν με την πάροδο του χρόνου, και στον σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων. Συνολικά, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των κοινωνικών φόβων και των συναφών ψυχολογικών προβλημάτων.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται ως εξής: 1 = Δεν με χαρακτηρίζει καθόλου, 2 = Λίγο χαρακτηριστική για μένα, 3 = Μετρίως χαρακτηριστικό για μένα, 4 = Πολύ χαρακτηριστικό για μένα, 5 = Εξαιρετικά χαρακτηριστικό για μένα.

 

Βιβλιογραφία

Leary‚ M. R. (1983).Social anxiousness: The construct and its measurement . Journal of Personality Assessment‚ 47: 66-75.

Leary‚ M. R. (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 9: 371-376.

Rodebaugh‚ T. L.‚ Woods‚ C. M.‚ Thissen‚ D. M.‚ Heimberg‚ R. G.‚ Chambless‚ D. L.‚ & Rapee‚ R. M. (2004). More information from fewer questions: The factor structure and item properties of the original and Brief Fear of Negative Evaluation Scale. Psychological Assessment‚ 16: 169 –181.

Weeks‚ Justin W.‚ Heimberg‚ Rich‎ard G.‚ Fresco‚ David M.‚ Hart‚ Trevor A.‚ Turk‚ Cynthia L. (2005). Empirical Validation and Psychometric Evaluation of the Brief Fear of Negative Evaluation Scale in Patients With Social Anxiety Disorder. Psychological Assessment‚ 17(2): 179 –190

Carleton‚ R. N.‚ McCreary‚ D.R.‚ Norton‚ P.J.‚ Asmundson‚ G.J. (2006). Brief fear of negative evaluation scale-revised. Depress Anxiety‚ 23(5):297-303.

Weeks‚ Justin W.‚ Heimberg‚ Rich‎ard G.‚ Rodebaugh‚ Thomas L.‚ et al. (2012). Psychometric Evaluation of the Fear of Positive Evaluation Scale in Patients With Social Anxiety Disorder. Psychol Assess‚ 24(2): 301–312.

Tavoli‚ Azadeh.‚ Melyani‚ Mahdiyeh.‚ Bakhtiari‚ Maryam.‚ Ghaedi‚ G. H.‚ Montazeri‚ Ali. (2009). The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE): translation and validation study of the Iranian version. BMC Psychiatry‚ 9:42