Σύντομη Κλίμακα Ψυχιατρικής Εκτίμησης [ΣΚΨΕ-16]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος της κλίμακας είναι η αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια από ειδικούς κλινικούς γιατρούς.

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα [BPRS-16] κατασκευάστηκε από τους Overall και Gorham το 1962, διαιρεμένη σε  16 υποκλίμακες (διαστάσεις) με ομάδες συμπτωμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της ψυχοπαθολογίας.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η κάθε διάσταση βαθμολογείται σύμφωνα με μία κλίμακα 7 διαβαθμίσεων από 1 (καθόλου άρρωστο άτομο) έως 7 (υπερβολικά άρρωστο άτομο) σύμφωνα με τα συμπτώματα που εμφανίζει ο κάθε ασθενής.

Εγκυρότητα

Η εγκυρότητα της κλίμακας αποδείχθηκε με κριτήριο την Κλίμακα Ολικής Εκτίμησης Λειτουργικότητας.

Αξιοπιστία

Ο έλεγχος επαναληπτικότητας σε 2 εκτιμήσεις έδωσε r=0,78, p<0,001.

Βιβλιογραφία

Ξένη βιβλιογραφία

Bell, M., Milstein, R., Beam-Goulet, J., Lysaker, P., & Cicchetti, D. (1992). The Positive and Negative Syndrome Scale and the Brief Psychiatric Rating Scale: reliability, comparability, and predictive validity. Journal of Nervous and Mental Disease.

Overall, J. E., & Gorham, D. R. (1962). The brief psychiatric rating scale. Psychological reports10(3), 799-812.

Leucht, S., Kane, J. M., Kissling, W., Hamann, J., Etschel, E. V. A., & Engel, R. (2005). Clinical implications of brief psychiatric rating scale scores. The British Journal of Psychiatry187(4), 366-371.

Ελληνική βιβλιογραφία

Τομαράς, Β. (1984). ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής).


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!