Ειδική Κλίμακα Υγείας στην Εγκαυματική Νόσο [BSHS-Β-40]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Ειδική Κλίμακα Υγείας (Burn Specific Health Scale [BSHS-Β]) στην Εγκαυματική νόσο είναι η μoναδική κλίμακα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για ασθενείς με εγκάυματα. Αρχικά αναπτύχθηκε από τον Blades, στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια πιο σύντομη μορφή, το BSHS-A από τον Munster, αναθεωρήθηκε όμως από τον Blalock (BSHS-R) και, πιο πρόσφατα, δημιουργήθηκε το σύντομο BSHS-B από τον Kildal το 2001. H κλίμακα αυτή είναι εύκολο να εφαρμοστεί και θεωρείται κατάλληλο εργαλείο επειδή οι τομείς υγείας που σχετίζονται με το κάψιμο διερευνήθηκαν και επικυρώθηκαν με έναν αναλυτικό παράγοντα προσέγγισης.

Στόχος Kλίμακας

Η Ειδική Κλίμακα Υγείας δημιουργήθηκε με σκοπό να μετρήσει την γενική υγεία των σωματικών, διανοητικών και κοινωνικών πτυχών της ζωής των θυμάτων με εγκαύματα.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Η Κλίμακα BSHS-B έχει διάρκεια 10-15 λεπτά. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 40 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως είναι η καθημερινότητα τους με εγκαυματικά τραύματα, σε μία κλίμακα τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 0 (ακραίο/ακραία πολύ) έως 4 (καμία / καθόλου). Είναι ένα αυτοδιαχειριζόμενο ερωτηματολόγιο και τα στοιχεία του καλύπτουν εννέα τομείς: ευαισθησία στη θερμότητα, επίδραση, λειτουργία χεριών, θεραπευτικές αγωγές, εργασία, σεξουαλικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις , απλές ικανότητες και εικόνα σώματος.

Στατιστική Aνάλυση 

Η Ειδική Κλίμακα Υγείας εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 160, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ οι χαμηλές τιμές υποδεικνύουν ότι το άτομο χρίζει κλινικής φροντίδας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τον Ι.Ιωάννοβιτς και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η εγκυρότητα της κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική. Η εσωτερική συνέπεια της έχει αποδειχθεί εξαιρετική με Cronbach’s a 0,75-0,93. Υπάρχουν ενδείξεις ταυτόχρονης ισχύος για την BSHS-B σε σύγκριση με τις συντετμημένες και αναθεωρημένες εκδόσεις. Υποστηρίζεται ότι η BSHS-B εμφανίζει εγκυρότητα κατασκευής σε συνδυασμό με μια ποικιλία πτυχών της υγείας που σχετίζεται με τα εγκαύματα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Kvannli, L., Finlay, V., Edgar, D. W., Wu, A., & Wood, F. M. (2011).

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ι.Ιωάννοβιτς

Kvannli, L., Finlay, V., Edgar, D. W., Wu, A., & Wood, F. M. (2011).Using the Burn Specific Health Scale-Brief as a measure of quality of life after a burn—What score should clinicians expect?. Burns37(1), 54-60.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα