Ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Στάσης έναντι του Καρκίνου[CAI-41]

Cancer Attitude Inventory [CAI-41]

 

Σκοπός και Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το αρχικό ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον J. Berrenberg το 1991 και αποτελείται από 41 προτάσεις που αντανακλούν μια μόνο διάσταση, αυτή της αρνητικής στάσης έναντι του καρκίνου. Η σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου, που χρησιμοποιήθηκε για την ελληνική προσαρμογή, περιλαμβάνει 13 προτάσεις. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράφει μια σειρά από αρνητικές πτυχές των αντιλήψεων και των στάσεων των ανθρώπων απέναντι στον καρκίνο ( π.χ. ανίατη ασθένεια, επώδυνη πορεία, θανατική καταδίκη, σωματική αναπηρία, στιγματισμός, απομόνωση, διάλυση οικογένειας).

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Το [CAI-41] είναι μια κλίμακα που αποτελείται από 41 στοιχεία. Τα ενδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνουν: «Ένα άτομο δεν θεραπεύεται ποτέ πραγματικά μετά τον καρκίνο» και «Μόλις πάθεις καρκίνο, δεν μπορείς ποτέ να ξαναγίνεις φυσιολογικός»

Η βαθμονόμηση του ερωτηματολογίου [CAI-41] γίνεται σε κλίμακα έξι διαβαθμίσεων που εκτείνεται  από 1= συμφωνώ έως 6 = διαφωνώ απόλυτα και κυμαίνεται από 1,6 έως 5. Οι υψηλότερες βαθμολογίες στο [CAI-41] υποδηλώνουν μια πιο αρνητική στάση απέναντι στον καρκίνο

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο [CAI-41] έχει θεωρηθεί αξιόπιστο με καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής διότι τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι το [CAI-41]  είναι μια κατάλληλη και έγκυρη κλίμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των στάσεων απέναντι στον καρκίνο. Το ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Στάσης έναντι στον Καρκίνο[CAI-41] έδειξε αρκετά υψηλή αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach a =0.80.

Βιβλιογραφία

Anagnostopoulos, F., & Karademas, E. (Eds.). (2007). Special issues in health psychology: A Greek perspective. Livani Pub..

Bandi, P., Barrera, E., Graves, K., Hargrove, T., McNea Maitin Shepard, M., & Naishadham, D. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures for Hispancis/Latinos 2012; 2014.

Berrenberg, J. L. (1991). The cancer attitude inventory: development and validation. Journal of Psychosocial Oncology9(2), 35-44.

Fitzner, K. (2007). Reliability and validity a quick review. The Diabetes Educator33(5), 775-780.

Khalife, D., Kutteh, W., Tarhini, H., Khalil, A., Beyrouthy, C., & Ghazeeri, G. (2019). Parental attitudes toward fertility preservation in female adolescent cancer patients in Lebanon. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology32(5), 525-529.